13
11 2017
1156

Agenția Proprietăți Publice, scoasă din subordinea MEI

În Monitorul Oficial, nr. 390-395 din 10 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietăți Publice, ce conține și Regulamentul de organizare, structura, organigrama și lista întreprinderilor de stat fondate de Agenție. Instituția va fi condusă de un director general și doi directori generali adjuncți, iar efectivul-limită fost stabilit în număr de 52 de unități . Agenţia nu se mai află în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, dar este autoritatea administrativă centrală a Guvernului și are următoarele domenii de competență: 1. administrarea bunurilor proprietate publică a statului; 2. deetatizarea proprietății publice a statului; 3. postprivatizare; 4. parteneriate public-private; 5. evidența patrimoniului public; 6. asigurarea respectării drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului. În cadrul Agenţiei va fi instituit și un Colegiu, compus din directorul general, directorii generali adjuncţi, conducători ai subdiviziunilor interne ale Agenţiei, iar componenţa numerică şi nominală a colegiului nu va depăşi 9 persoane. În cadrul ședinței din 11 octombrie, când a fost aprobată Hotărârea cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietăți Publice, s-a decis că Executivul va fi cel care va propune candidatura pentru numirea în funcţia de conducător al întreprinderii de stat sau al societăţii comerciale cu capital public sau majoritar public, cu un efectiv de personal mai mare de 100 de unităţi de personal şi o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum 20 mil. lei, care va fi determinată în baza propunerilor unei comisii guvernamentale create în acest sens prin hotărâre de Guvern. Amintim că în luna martie curent, printr-o Hotărâre de Guvern, acțiunile SA Loteria Națională a Moldovei au fost transmise Agenției Proprietăți Publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.