12
04 2018
926

Agenția Proprietății Publice: încă o misiune

Agenția Proprietății Publice va exercita din numele Guvernului acțiunile necesare în vederea cumpărării și deetatizării valorilor mobiliare emise de băncile de importanță sistemică, inclusiv să negocieze și să semneze antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare și alte acte. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire acordarea de împuterniciri Agenției Proprietăți Publice. În nota proiectului se menționează că Parlamentul a introdus modificări în Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.541), care stabilește că toate acțiunile necesare, inclusiv negocierea și semnarea antecontractelor, contractelor de vânzare-cumpărare și a altor acte este pusă pe seama Guvernului. Astfel, acest proiect a fost elaborat în vederea precizării autorității din subordinea Guvernului, care va fi responsabilă de îndeplinirea tuturor acțiunilor din numele Executivului, prevăzute de art.541 din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Implementarea proiectului respectiv nu va necesita alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.