12
12 2018
623

Agenții economici vor face publice datele toxicologice ale produselor din tutun

Producătorul sau importatorul care intenționează să plaseze pe piață produse noi din tutun care nu arde, produse conexe noi sau produse din tutun cu compoziția modificată, va include în Notificarea privind produsele din tutun şi produsele conexe o descrierea detaliată a acestora și o listă cu cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor respective. Notificarea se transmite Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică în format electronic cu 90 de zile înainte de data preconizată pentru plasarea pe piață. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre ce are drept scop asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății, având în vedere efectele deosebit de dăunătoare ale tutunului, a produselor din acesta și a produselor conexe asupra sănătății umane. Lista menționată va fi însoțită de o explicație cu motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse, cu indicarea funcției şi categoriei lor, va conține date toxicologice referitoare la ingredientele utilizate cu mențiunea privitor la efectul lor asupra sănătății şi cu specificarea efectelor de generare a potențialului de dependență, şi atractivitatea produsului, în special referitor la ingrediente şi emisii și studii de piață privind preferințele diferitor grupuri de consumatori, inclusiv persoanele tinere, studii științifice privind toxicitatea. Potrivit notei informative a proiectului, acest lucru va permite autorității să dețină informații confirmate științific despre produsele vizate, ceea ce va contribui la evaluarea riscurilor și efectelor acestor produse asupra sănătății. De asemenea, notificarea va fi însoțită de denumirea şi informațiile de contact ale producătorului sau importatorului, ale unei persoane juridice sau fizice responsabile ale importatorului în Republica Moldova. Totodată, autorii propun completarea Regulamentului sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe cu prevederi ce interzic desfășurarea campaniilor și acțiunilor de promovare a acestora, care sunt intenționat adresate către persoanele cu vârsta de până la 18 ani. Proiectul prevede că agenții economici care produc, importă sau comercializează produse din tutun care nu arde, la cererea consumatorilor, vor fi obligați să demonstreze modul de utilizare a produselor din tutun. Ei pot să informeze consumatorul, verbal sau prin oferirea de materiale scrise, precum: broșuri, pliante, ghiduri și alte asemenea materiale, despre caracteristicile, efectele asupra sănătății, riscurile şi emisiile produselor din tutun care nu arde. Autorii consideră că astfel se va evita inducerea în eroare a consumatorului și promovarea consumatorilor prin mijloace înșelătoare. Documentul poate fi consultat până la 15 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.