21
01 2019
881

AIPA va deveni autoritate administrativă în subordinea MADRM

Instituția publică Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va deveni autoritate administrativă din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ca urmare, MARDM va avea în subordinea sa 3 unități administrative - Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și AIPA. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 18 ianuarie curent. Documentul conține Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției, structura organizatorică și organigrama. Astfel, Agenţia este responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare. Agenţia are subdiviziuni teritoriale cu statut de secții sau servicii, fără personalitate juridică. AIPA realizează funcția de implementare a politicii de subvenționare și de intervenție a statului în sectorul agroindustrial și în mediul rural în domeniul stimulării investiţiilor în exploataţiile agricole, stimulării investiţiilor în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, acordării investițiilor în infrastructura fizică și în cea a serviciilor din mediul rural și acordarea plăților directe. Totodată, Agenția are următoarele atribuţii:gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a altor fonduri destinate susținerii mediului rural • examinarea cererile de acordare a subvențiilor • autorizarea și verificarea subvențiilor alocate din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și din alte surse de susținere financiară • monitorizarea respectării criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a subvenţiilor și altor forme de susținere financiară de către beneficiari după efectuarea plăţilor • evidența contabilă a tuturor plăților efectuate în favoarea beneficiarilor, prin intermediul unui sistem informational • participarea la adaptarea cadrului normativ în domeniul subvenţionării agricole la practicile Uniunii Europene. Efectivul-limită de personal al autorității este aprobat în număr de 90 de unități. În nota documentului se menționează că reorganizarea Instituției publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” are ca scop ajustarea formei organizatorico-juridice a Agenției la modificările Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.