26
05 2021
636

Ajustarea tarifelor pentru circulația mijloacelor de transport pe barajul Costești-Stânca

Imposibilitatea acumulării veniturilor proprii necesare pentru acoperirea cheltuielilor anuale de întreținere și reparații curente a barajului de către Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stânca” pune în pericol starea barajului, inclusiv sistarea traficului pe coronamentul acestuia, unul din motive fiind neajustarea încă din anul 2008 a tarifelor la plata pentru circulația pe baraj a mijloacelor de transport auto.
 
O soluție pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și efectuarea reparațiilor curente, inclusiv pentru finanțarea lucrărilor de reparații capitale, ar fi stabilirea unei plăți sub formă de contribuție pentru utilizarea resurselor de apă pentru producătorul de energie electrică prin hidrocentrală (plata pentru apa turbinată) în mărime de 0,06 lei pentru 10 m3 de apă.

 

Autoritățile a elaborat proiectul modificărilor HG nr.853/1999 cu privire la deschiderea traficului rutier internațional a barajului Nordului Hidrotehnic Costești-Stânca de pe râul Prut, iar analiza impactului de reglementare a proiectului este inclusă pe agenda Grupului de lucru al Comisie de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

 

Pe lângă stabilirea plății pentru apa turbinată, este propusă majorarea plății pentru circulația pe baraj a mijloacelor de transport auto, care la moment sunt acumulate în funcție de numărul de automobile care traversează frontiera moldo-română. Tarifele care se propun spre aprobare variază între 5 lei (motociclete) până la 200 lei (autocamioane și autovehicule cu masa totală de peste 10 t.)

 

Potrivit Analizei impactului de reglementare al proiectului, majorarea plății pentru trecerea mijloacelor de transport pe baraj ar asigura acumularea anuală a mijloacelor financiare necesare în mărime de circa 4,4 mil. lei., din contul cărora va fi posibilă întreținerea și efectuarea reparațiilor curente a barajului.

 

Majorarea permanentă a prețurilor la materiale, carburanți, energie electrică, piese de schimb, studii de urmărire a tasării și deplasării orizontale a barajului etc. au dus la majorarea cheltuielilor de întreținere și reparații curente a barajului, iar neajustarea din anul 2008 a tarifelor la plata pentru circulația pe baraj a mijloacelor de transport auto nu permit acoperirea cheltuielilor anuale de întreținere, se spune în analiza impactului de reglementare.

 

Modificările propuse vor asigura exploatarea durabilă în condiții normale și sporirea gradului de siguranță a barajului, posibilitatea asigurării traficului rutier internațional pentru mărfuri și călători și activității postului vamal Costești, precum și diminuarea riscului de inundații a localităților și terenurilor agricole din aval de barajul Costești-Stânca a ambelor state.

 

Reamintim că, în scopul stimulării și facilității relațiilor economice între Republica Moldova și țările europene, reducerii cheltuielilor suportate de agenții economici la transportarea mărfurilor și călătorilor, la 25 septembrie 1999 a fost deschis traficul rutier internațional de mărfuri și călători pe barajul Nodului Hidrotehnic Costești – Stânca de pe râul Prut, prin postul vamal Costești-Stânca.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.