05
02 2019
630

Ajutorul de stat: corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale

În anul 2017, de ajutor de stat au beneficiat 2 301 persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Valoarea acestuia a atins 827 078 mii lei, ceea ce constituie 0,55% din PIB. Datele sunt indicate în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017, publicat de Consiliul Concurenței. În Raport este menționat că valoarea ajutorului de stat în anul de referință s-a micșorat semnificativ față de anul 2016 (cu 75,29%) și 2015 (cu 86,61%). Această micșorare s-a datorat, în mare parte, finalizării perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin și reexaminării unor scheme de ajutor de stat. Potrivit Raportului, valoarea estimată a ajutorului de stat, inclusiv valoarea măsurilor de sprijin acordate sub formă de facilități fiscale, a fost de 1 944 506 mii lei, ceea ce a constituit 1,29% din PIB. Totodată, valoarea ajutorului de stat autorizat de Consiliul Concurenței a fost de 240 453 mii lei sau 29,07% din valoarea totală. În acest sens, este remarcat faptul că ajutorul de stat, autorizat de către Consiliu în anul 2017, s-a majorat față de anul 2016 atât ca valoare, cât și ca pondere în valoarea totală a ajutorului de stat raportat. În anul 2017, s-a atestat micșorarea cu 1,3% din PIB a valorii ajutorului de stat, ca urmare a reexaminării schemelor de stat implementate până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de stat, a ratificării Acordului de Asociere și a modificărilor legislației naționale. Astfel, facilitățile fiscale acordate la importul carnetelor T.I.R., scutirea de la plata taxelor și impozitelor acordate persoanelor juridice și fizice – subiecți ai activității de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova și înregistrați la IP ”Agenția Servicii Publice”, dar care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al țării și altele, nu mai constituie ajutor de stat în sensul Legii cu privire la ajutorul de stat. Datele mai indică faptul că cea mai mare pondere din ajutoarele de stat raportate au fost oferite de către autoritățile publice centrale, acestea constituind circa 88% din numărul total de măsuri raportate. Astfel, în anul 2017, cei mai mari furnizori de ajutor de stat au fost AIPA și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. O pondere semnificativă din ajutorul de stat raportat au deținut Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, ponderea acesteia s-a micșorat în raport cu anii precedenți. Această diminuare a fost determinată, la fel, de finalizarea perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin și reexaminarea unor scheme de ajutor de stat acordate în baza legislației fiscale și vamale. În anul 2017, ajutorul de stat pe cap de locuitor s-a diminuat cu 75,33% în anul 2017 în raport cu anul 2016 și cu 86,62% față de anul 2015. Totodată, în anul 2017, valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de subvenții sau subsidii s-a majorat cu 31,70% față de anul 2016. În același timp, valoarea ajutorului de stat raportată sub formă de reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv transmiterea cu titlul gratuit, s-a majorat cu 42,44% față de anul 2016, dar s-a diminuat cu 72,29% în raport cu anul 2015. În anul 2017, valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de renunțări la veniturile bugetare a constituit 36,58% din valoarea totală a ajutorului de stat. S-a majorat semnificativ ponderea ajutoarelor sub formă de cheltuieli bugetare – de la 10,56% în anul 2015 până la 63,42% în anul 2017. Ajutorul de stat este o componentă importantă a politicii economice și, în special, a politicii de concurență, datorită impactului acestuia asupra mediului concurențial. Prin politica în domeniul ajutorului de stat se urmărește corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.