05
03 2019
501

Ajutorul de stat în 2017 a constituit 0,55% din PIB

În anul 2017, de ajutor de stat au beneficiat 2 301 persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Valoarea acestuia a atins 827 078 mii lei, ceea ce constituie 0,55% din PIB. În Monitorul Oficial din 1 martie curent a fost publicată decizia Consiliului Concurenței nr. ASER-89 din 27.12.2018 cu privire la aprobarea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017. Astfel, valoarea ajutorului de stat în anul 2017 s-a micșorat semnificativ față de anul 2016 (cu 75,29%) și 2015 (cu 86,61%). Această micșorare s-a datorat, în mare parte, finalizării perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin, reexaminării unor scheme de ajutor de stat, precum și prezentării informațiilor incomplete privind ajutoarele de stat acordate în baza Codului fiscal și a cadrului normativ ce vine în aplicarea acestuia. Potrivit Raportului, valoarea estimată a ajutorului de stat, inclusiv valoarea măsurilor de sprijin acordate sub formă de facilități fiscale, a fost de 1 944 506 mii lei, ceea ce a constituit 1,29% din PIB. În anul 2017, valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de subvenții și/sau subsidii s-a majorat cu 31,7% față de anul 2016. Cea mai mare pondere a ajutorului de stat sub formă de subvenții a fost oferită pentru dezvoltare regională. Ponderea ajutorului de stat sub formă de împrumuturi cu dobânzi preferenţiale în valoarea totală a ajutorului de stat raportat pentru anul 2017 s-a majorat cu 0,05% față de anul 2016. În anul 2017, cea mai mare parte a ajutorului de stat acordat sub forma unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale a fost pentru susținerea ÎMM-urilor. În același timp, valoarea ajutorului de stat raportată sub formă de reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv transmiterea cu titlu gratuit, s-a majorat cu 42,44% față de anul 2016, dar s-a diminuat cu 72,29% în raport cu anul 2015. În anul 2017, valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de renunțări la veniturile bugetare a constituit 36,58% din valoarea totală a ajutorului de stat. S-a majorat semnificativ ponderea ajutoarelor sub formă de cheltuieli bugetare – de la 10,56% în anul 2015 până la 63,42% în anul 2017. Datele mai indică faptul că cea mai mare pondere din ajutoarele de stat raportate au fost oferite de către autoritățile publice centrale, acestea constituind circa 88% din numărul total de măsuri raportate. Astfel, în anul 2017, cei mai mari furnizori de ajutor de stat au fost AIPA și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. O pondere semnificativă din ajutorul de stat raportat au deținut Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, ponderea acesteia s-a micșorat în raport cu anii precedenți. Diminuarea a fost determinată, la fel, de finalizarea perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin și reexaminarea unor scheme de ajutor de stat acordate în baza legislației fiscale și vamale. Totodată, valoarea ajutorului de stat autorizat de Consiliul Concurenței a fost de 240 453 mii lei sau 29,07% din valoarea totală. În acest sens, este remarcat faptul că ajutorul de stat, autorizat de către Consiliu în anul 2017, s-a majorat față de anul 2016 atât ca valoare, cât și ca pondere în valoarea totală a ajutorului de stat raportat. În anul 2017, ajutorul de stat pe cap de locuitor s-a diminuat cu 75,33% în raport cu anul 2016 și cu 86,62% față de anul 2015. Notă: Ajutorul de stat este o componentă importantă a politicii economice și, în special, a politicii de concurență, datorită impactului acestuia asupra mediului concurențial. Prin politica în domeniul ajutorului de stat se urmărește corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.