20
11 2019
2110

Ajutorul pentru perioada rece a anului va spori până la 500 lei per lună

Marți, 19 noiembrie, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă ce prevede majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului. Proiectul de lege cu privire la modificarea art. 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social prevede majorarea coeficientului de la 1,95 la 2,2. Astfel, cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoanele și familiile defavorizate în perioada rece a anului se va majora de la 350 la 500 lei lunar, perioada de acordare a acestuia fiind lunile noiembrie-martie. În avizul Guvernului se menționează că, în procesul elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2020-2022 și a proiectului legii bugetului de stat pentru anul viitor au fost prevăzute mijloace financiare necesare pentru acoperirea majorării date. Conform estimărilor autorului inițiativei, în cazul susținerii proiectului de către Parlament se vor califica drept beneficiari ai ajutorului pentru perioada rece a anului 2019-2020 familiile al căror venit global mediu lunar constituie până la 2323,2 lei (1056 x 2,2). Suplimentar, proiectul va crea premise pentru stabilirea dreptului la acest ajutor social pentru un număr mai mare de persoane și familii. Impactul scontat ține de acoperirea suplimentară a circa 50 mii persoane sau aproximativ 30 mii familii (în perioada rece a anului 2018-2019 de acest ajutor au beneficiat circa de 163 mii familii). Costul majorării multiplicatorului va necesita alocarea mijloacelor suplimentare din bugetul de stat deja în anul curent în volum de 21 mil. lei (pentru noiembrie-decembrie). Costurile pentru anul 2020 se estimează la circa 52,5 mil. lei (ianuarie-martie și noiembrie-decembrie).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.