10
04 2020
2272

Amenzi mai mari pentru nerespectarea normelor de prezentare a rapoartelor statistice

Ministerul Justiției a elaborat un șir de modificări la Codul contravențional (CC) care prevăd înăsprirea sancțiunilor, inclusiv pentru nerespectarea legislației în vigoare ce reglementează prezentarea datelor de ordin statistic. Astfel, conform proiectului modificărilor la CC discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat, refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege de către respondenţi privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de entităţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice, prezentarea de date statistice eronate sau în volum incomplet (cu excepţia informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice) să fie sancționate cu amendă de la 20 la 50 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 50 la 80 UC aplicată persoanei juridice. Redacția în vigoare al art. 330 al CC prevede sancțiuni mai blânde pentru aceste contravenții: pentru persoane fizice – de la 12 la 42 UC (600-2100 lei) aplicată persoanei fizice, pentru persoane cu funcţie de răspundere – de la 15 la 45 uc (750-2250 lei), iar persoanele juridice pot fi sancționate cu amendă de la 45 la 55 UC (2250-2750 lei). Amintim că, până la introducerea modificărilor în CC (Legea nr. 12 din 15 februarie 2019) amenzile contravenționale pentru aceste încălcări constitituiau de la 50 la 80 UC aplicată persoanei fizice, de 120 la 170 UC – pentru persoanele cu funcţie de răspundere, iar persoanele juridice urmau să achite de la 250 la 350 UC. Conform autorilor, sancțiunea respectivă urmează a fi majorată întrucât mărimea amenzii actuale creează premise pentru agenți economici de a se eschiva de la prezentarea obligatorie a datelor statistice, prezentarea necalitativă sau în volum incomplet. Mai mult ca atât, posibilitatea achitării amenzilor în decurs de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei în mărime de 50% reduce și mai mult plafonul formal al acestor amenzi. Astfel, Biroul Național de Statistică (BNS) nu are suficiente pârghii pentru a ridica și îmbunătăți disciplina de raportare statistică. Totodată, practica demonstrează că BNS aplică sancțiuni pentru încălcarea disciplinei de raportare statistică în cazuri extrem de rare și doar asupra acelor întreprinderi care încalcă flagrant și continuu disciplina de raportare și după câteva sesizări ale BNS în adresa întreprinderii. Experții susțin că mărimea actuală a amenzilor pentru încălcarea disciplinei de raportare statistică în RM este una cele mai mici comparativ cu țările din regine. Astfel, în România acestea constituie 100 mii RON (echivalentul a 410 mii MDL); în Federația Rusă – 150 mii ruble rusești (circa 42 mii MDL); în Belarus – 100 UC (ceea ce constituie aproximativ 22 mii MDL). Autorii afirmămajorarea mărimii amenzilor și aplicarea acestora nu are un caracter frecvent, nu constituie un element al acumulării mijloacelor bănești la bugetul național și este un element exclusiv de ridicare a disciplinei de raportare statistică și financiară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.