13
02 2018
1056

ANAS absoarbe Fondul republican de susţinere socială

Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultaţii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind reorganizarea Agenției Naționale Asistență Socială, care va deveni succesoare de drepturi şi obligaţii ale Fondul republican de susținere socială a populației. Acesta va fi absorbit de ANAS. Modificările și completările operate la sfârşitul anului 2017 în Legea Fondului republican de susținere socială a populației au determinat pierderea de acesta a funcțiillor și atribuțiilor, dar şi a personalităţii juridice, iar finanțarea programelor cu destinație specială și finanțarea pachetului minim de servicii sociale au fost preluate de către ANAS. Instituţia va asigura continuitatea activităţii, consolidarea și asigurarea unui management și control eficient în ceea ce privește domeniile de finanțare a programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și finanțarea serviciilor incluse în pachetul minim de servicii sociale. Autorii proiectului consideră că reorganizarea propusă va genera economii datorită reducerii cheltuielilor administrative pentru întreținerea aparatului administrativ pentru două autorități care există la momentul actual. Reamintim că întreținerea aparatului administrativ al instituţiei a fost asigurată din contul mijloacelor financiare transferate la contul Fondului republican de susținere socială a populației, care era format din transferurile lunare efectuate de către persoana juridică care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5% din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii şi transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei, încasată de Agenția Servicii Publice la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului. Cheltuielile legate de salarizarea personalului Fondului republican de susținere socială a populației, precum și alte plăți aferente procedurii de disponibilizare, se estimează la 598,2 mii lei și urmează a fi acoperite din alocațiile aprobate în bugetul de stat pe anul 2018 (contul Fondului de reformă). În nota proiectului este indicat că suma datoriilor înregistrate la bilanțul Fondului republican de susținere socială a populației la 31 decembrie 2017 constituie 25,2 mii lei, cheltuieli care urmează a fi finanțate de asemenea din contul bugetului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.