10
02 2022
459

Angajatorii ar putea oferi salariaților servicii alternative de îngrijire a copiilor

Codul muncii ar putea fi completat cu prevederi ce vor reglementa posibilitatea angajatorilor de a deschide creșe pentru copiii salariaților, în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, cu oferirea salariaților săi servicilor de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 
 
Proiectul de lege prin care se propune completarea cadrului normativ național în vederea legiferării dreptului angajatorilor de a oferi salariaților servicii alternative de îngrijire a copiilor cu vârstă mică a fost susținut de membrii Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie pentru a fi prezentat în plen în prima lectura.

 

Astfel, se propune completarea Codului muncii cu art. 2522 ce va reglementa acordarea serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta între 0-3 ani, precum și a Codului educației cu o prevedere potrivit căreia aceste servicii pot fi oferite de către angajatori în beneficiul salariaților acestora, la nivel de unitate, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale unității.

 

Conform notei informative, în pofida faptului că legislația permite acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la data împlinirii vârstei de 2,2 ani, numărul cererilor pentru astfel de concedii este mic din motivul că instituțiile ce oferă servicii de educație ante preșcolară sunt puține și nu corespund standardelor de sănătate și educare a copiilor. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, dacă în anul 2019 circa 22,5% din numărul copiilor cu vârsta între 1-2 ani erau încadrați în instituțiile de educație timpurie, în anul 2020 numărul acestora a scăzut până la 16,26%.

 

Autorii proiectului consideră că implementarea prevederilor va avea beneficii pentru angajatori: îmbunătățirea reputației corporative, atragerea forței de muncă competente, creșterea nivelului de satisfacție a salariaților la locul de muncă și a loialității acestora față de companie, precum și sporirea productivității muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.