21
08 2017
5761

Angajatorii sunt obligați să ofere salariaților cel puțin 14 zile de odihnă

Prevederea ce se referă la micșorarea perioadei șomajului tehnic de la 6 la 4 luni a intrat în vigoare. Legea privind modificarea și completarea Codului Muncii, ce conține și prevederea de mai sus a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 august curent. Pe lângă reducerea perioadei șomajului tehnic, prin Legea dată se completează Codul Muncii cu un nou articol ce se referă la staționarea muncii și la retribuirea timpului de staționare. Documentul prevede că staționarea poate fi produsă din cauze ce nu depind de angajat sau salariat, din vina anajatorului sau din vina salariatului. Retribuirea timpului de muncă în situaţia când nu este vinovat nici salariatul şi nici angajatorul, se va efectua în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu minim pe uitate de timp. În cazul în care staţionarea va fi produsă din vina angajatorului, acesta este obligat să-i compenseze angajatului salariul pe care nu l-a primit, în întregime. Dacă staţionarea va avea loc din cauza salariatului, acesta nu va fi remunerat pentru orele de staţionare. Totodată, Legea mai prevede că pentru perioada de însuşire a unor noi procese de producţie, salariaților li se garantează menținerea salariului mediu. Conform noilor prevederi, angajatorii sunt obligați să ofere salariaților în anul de muncă cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, iar partea rămasă urmând a-i fi acordată până la sfârșitul anului următor. Prin Legea dată se interzice utilizarea muncii femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând și a celor care alăptează la lucrări subterane în mine, precum şi în orice alte activități care prezintă riscuri pentru securitatea sau sănătatea lor, sau pot avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării. În cazul apariției anumitor riscuri, angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condițiilor de muncă, să excludă influența factorilor de risc asupra acestora. Noile prevederi ale Codului Muncii au scopul de a asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți a raporturilor de muncă, precum și aducerea în concordanță a legislației muncii cu cerințele moderne ale economiei de piață.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.