25
08 2017
707

Angajatorii vor fi obligaţi să reducă utilizarea agenţilor mutageni şi cancerogeni

Angajatorul va fi obligat să reducă utilizarea agenţilor cancerogeni sau mutageni la locul de muncă, în special prin înlocuire, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea sau, dacă este cazul, pentru securitatea lucrătorilor. Guvernul a aprobat Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerogeni sau mutageni la locul de muncă. Scopul proiectului este de a contribui la creșterea siguranței locurilor de muncă a angajaților expuși acțiunilor agenților cancerogeni sau mutageni, prevenirea bolilor profesionale legate de aceste expuneri și la excluderea factorului profesional în apariția bolilor de cancer la populația aptă de muncă. Potrivit vice-ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Anastasia Oceretnîi, prin acest Regulament sanitar se stabilesc cerinţe de protecţie a sănătăţii lucrătorilor împotirva riscurilor legate de expunerea la agenţii cancerogeni sau mutageni, inclusiv prevenirea acestor riscuri. Documentul mai stabileşte obligaţiile angajatorului în acest sens, lucrările care pot provoca riscuri sporite, supravegherea medicală a lucrătorilor etc. Astfel, lucrările și procedeele care pot provoca degajarea agenților cancerogeni sunt: fabricarea de auramine, lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă, lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultați la prăjirea și la rafinarea electrică a matelor de nichel, procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic şi lucrări care implică expunerea la pulberi de lemn de esență tare. Conform documentului, pentru orice activitate care poate prezenta un risc de expunere la agenţi cancerogeni sau mutageni, autoritatea teritorială de sănătate publică trebuie să determine natura, gradul şi durata expunerii lucrătorilor, pentru ca angajatorul să poată evalua orice risc legat de securitatea sau sănătatea acestora și să poată stabili măsurile ce trebuie să le întreprindă. Evaluarea riscului pentru sănătatea lucrătorilor trebuie actualizată de către angajator prin efectuarea investigațiilor necesare la orice schimbare a condiţiilor de muncă care ar putea afecta expunerea lucrătorilor la agenţi cancerigeni sau mutagen. Regulamentul sanitar prevede că pentru toate activităţile unde există un risc de contaminare cu agenţi cancerogeni sau mutageni, angajatorul este obligat: • să organizeze activitatea astfel încât lucrătorii să nu mănânce, să nu bea şi să nu fumeze în zonele în care există risc de contaminare cu agenţi cancerogeni sau mutageni; • să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecţie adecvată sau altă îmbrăcăminte specială; • să prevadă locuri separate pentru depozitarea hainelor de lucru sau a îmbrăcămintei de protecţie, pe de-o parte, şi a hainelor de stradă, pe de altă parte; • să pună la dispoziţia lucrătorilor grupuri sanitare și dușuri; • să depoziteze corect echipamentele de protecție într-un loc bine stabilit, să le verifice şi să le cureţe, dacă este posibil, înainte şi, în orice caz, după fiecare utilizare. Costul măsurilor este suportat de către angajator. Acest Regulament va completa şi dezvolta cadrul normativ existent al serviciului supravegherii de stat al alimentaţiei publice prin prisma ajustării legisaţiei naţionale la aquis-ul comunitar, a mai menţionat vice-ministrul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.