12
05 2020
807

ANOFM: circa 30 mii șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că de la începutul anului curent până în momentul de față, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au implementat măsuri de ocupare a forței de muncă pentru 40344 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, conform bazei de date, la data de 11 mai 2020, la subdiviziunile teritoriale erau înregistrați 28383 șomeri. Doar în perioada 1 aprilie – 11 mai 2020 au fost înregistrate cu statut de șomer 10717 persoane, cei mai mulți fiind din mun. Chișinău, Bălți, Ocnița, Drochia, Ungheni, UTA Găgăuzia. De la începutul anului 2020, conform prevederilor Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, au beneficiat de ajutorul respectiv 3468 șomeri. Totodată, pe parcursul lunii aprilie curent, 2042 persoane cu statut de șomer au intrat în plata ajutorului de șomaj stabilit conform Legii prenotate. ANOFM mai anunță că, în scopul informării populației, în perioada raportată Centrul de apel al autorității a recepționat 9628 apeluri ale cetățenilor, cărora le-au fost oferite informații și consultații despre procedura de înregistrare cu statut de șomer și accesarea ajutorului de șomaj pe perioada stării de urgență. Reamintim că, pentru obținerea statutului de șomer și a dreptului la ajutor de şomaj, persoanele urmează să expedieze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere și declarația pe proprie răspundere, însoțite de copia buletinului de identitate sau permisul de ședere (după caz) cu termenul valabil, copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută, copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.