17
09 2018
1790

ANOFM va fi reorganizată

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi reorganizată, prin fuziune, cu cele 35 de agenții teritoriale, devenind autoritatea administrativă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu subdiviziuni teritoriale la nivel local, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul ocupării și migrației forței de muncă și protecției sociale în caz de șomaj. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea ANOFM este propus spre consultări publice. Astfel, proiectul prevede un efectiv limită a ANOFM de 250 de unităţi, dintre care aparatului central îi vor reveni 50 de unități, iar subdiviziunilor teritoriale - 200 unități. Totodată, aparatul central al Agenției va asigura implementarea politicii de ocupare și migrație a forței de muncă la nivel național. Funcțiile sale de bază constau în stabilirea procedurilor și coordonarea prestării serviciilor, măsurilor de ocupare a forței de muncă și protecției sociale în caz de șomaj, migrației forței de muncă, cercetarea, monitorizarea şi prognoza pieţei muncii la nivel național, stabilirea obiectivelor anuale privind implementarea serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă pentru subdiviziunile teritoriale și evaluarea realizării acestora. De asemenea, aparatul central va evalua impactul măsurilor active de ocupare a forței de muncă cu scopul stabilirii eficienței acestora, va organiza și coordona controlul activității subdiviziunilor teritoriale, va participa la elaborarea și implementarea strategiei sectoriale de cheltuieli, înaintarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget, monitorizarea gradului de implementare a acestora prin elaborarea și publicarea rapoartelor respective. Rolul subdiviziunilor teritoriale va fi deservirea directă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din raionul respectiv, monitorizarea pieței muncii și conlucrarea cu toți actorii de pe piața muncii la nivel local. Autorii consideră că structura dată va permite implementarea și monitorizarea eficientă a serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, prin centrarea la nivel teritorial pe relaționarea directă cu clienții - șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă și angajatori. Conform documentului, implementarea prevederilor va necesita cheltuieli suplimentare care, parţial, au fost prevăzute în bugetul de stat. Astfel, pentru asigurarea cu mijloace de transport suplimentare, pentru anul 2018 au fost alocate circa 600 mii lei pentru procurarea a 2 unități de transport, achiziţia altor 2 fiind planificată din contul mijloacelor financiare oferite de partenerii externi de dezvoltare (UNDP). Totodată, asigurarea funcționalității Observatorului pieței muncii la prima etapă este asigurată cu suportul partenerilor externi de dezvoltare (ETF, ILO, UNDP), iar pentru anii viitori, în bugetul de stat au fost planificate mijloace financiare în sumă de 0,5 mil. lei pentru realizarea unor cercetări în cadrul Observatorului. Pentru implementarea, începând cu anul 2019, a măsurilor noi de ocupare a forței de muncă, în cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) pentru anii 2019-2021 au fost prevăzute suplimentar circa 70 mil. lei. Tot în CBTM au fost planificate 40 mil. lei pentru ajustarea Sistemului Informațional automatizat ”Piața Muncii”. Reducerea de personal cu circa 25,4%, care se propune prin prezentul proiect, va permite majorarea cu circa 30% a salariilor angajaților ANOFM. Revizuirea structurii ANOFM se impune din motivul introducerii, începând cu anul 2019, a unui nou pachet de măsuri de ocupare a forței de muncă, fapt care presupune axarea agențiilor teritoriale pe prestarea serviciilor șomerilor și angajatorilor, monitorizarea pieței muncii la nivel local, iar la nivel central – pe coordonarea activității subdiviziunilor teritoriale în contextul centralizării proceselor în cadrul ANOFM, se spune în nota proiectului. Reamintim că recent într-o ședință de lucru la Guvern a fost prezentat Conceptul de modernizare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care conţine o nouă viziune a autorităţii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.