19
12 2019
611

ANRCETI va avea un nou regulament de funcționare

În cadrul ședinței din 17 decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei, precum şi organizarea activității acesteia. Agenţia reglementează activitatea în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poștale și tehnologiei informației, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare şi supraveghează respectarea legislației în domeniile gestionate de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice și de servicii poștale, cât și protejează interesele legitime și drepturile utilizatorilor finali de comunicații electronice și servicii poștale prin promovarea concurenței pe aceste piețe, asigurarea utilizării eficiente a resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură şi inovații. Totodată, Agenția are următoarele atribuții: • asigurarea condiţiilor egale de acces la reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată pentru toţi utilizatorii, precum şi garantează accesul liber la transmiterea informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate • promovarea concurenţei în furnizarea reţelelor, a infrastructurii asociate şi a serviciilor de comunicaţii electronice prin încurajarea investiţiilor • desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă • reglementarea tarifelor şi prețurilor aplicate în cadrul rețelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice • stabilirea principiilor şi regulilor de interconectare a reţelelor şi de acces la reţele şi/sau servicii • elaborarea și aprobarea metodologiei de stabilire a tarifelor din sfera serviciului poştal universal • eliberarea, suspendarea, retragerea licențelor în domeniul comunicațiilor electronice, precum și elaborarea, modificarea condițiilor speciale de licență • efectuarea controlului de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii unităților de producere și prestări servicii în domeniul comunicațiilor electronice. Agenţia îşi desfășoară activitatea pe baza principiilor autogestiunii şi autofinanțării. Anual, până în data de 31 martie, Agenţia prezintă Guvernului un raport financiar. Agenția ţine evidenţa contabilă şi statistică potrivit Legii contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017 şi Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială. Instituția este condusă de Consiliul de administraţie din trei membri, inclusiv preşedintele Consiliului, care este şi directorul Agenţiei şi doi membri ai Consiliului, care sunt și directorii adjuncţi. Directorul şi directorii adjuncţi sunt desemnaţi de către Guvern pentru un termen de patru ani. Totodată, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 905/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informației. După cum a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, acest Regulament a fost aprobat în anul 2008, iar ca urmare a mai multor propuneri de modificare, s-a ajuns la concluzia aprobării unui nou Regulament.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.