26
05 2021
417

ANRE: excluderea devierilor din tarifele la gazele naturale

Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 678/2014, a expirat, fiind prelungit termenul de aplicare a acesteia până la aprobarea unei noi metodologii. În acest context, Agenția a elaborat proiectul noii metodologii ce reglementează modul de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizorii de serviciu public. Analiza impactului de reglementare a proiectului a fost inclusă pe agenda Grupului de lucru  al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Documentul prevede reglementarea următoarelor prețuri:
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune înaltă de ambele categorii;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune medie;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă.
 
Potrivit analizei impactului de reglementare, proiectul noii metodologii în comparație cu cea aplicată la moment nu prevede devieri tarifare create pe parcursul anului de gestiune, care se includeau în prețul anului viitor, actualizat la rata medie a dobânzilor la creditele bancare în baza valorilor devierilor determinate lunar, deoarece conform evidenței contabile acestea sunt operațiuni financiare care nu se determină și nu se includ ca cheltuieli operaționale ale furnizorului.
 
Totodată,  în formulele de calculare a cheltuielilor materiale, cât si în costul gazelor naturale procurate din import ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate s-a exclus componenta cursului oficial mediu de schimb al leului moldovenesc față de dolarul SUA în anul de reglementare şi în anul precedent de reglementare, publicat de BNM, cât şi cursul comercial mediu ponderat de schimb al valutei naționale față de valuta în care se procură gazele naturale, deoarece acestea sunt operațiuni financiare și conform evidenței contabile nu se includ în cheltuielile operaționale ale furnizorului.
 
Impactul acestor prevederi este diminuarea determinării și acceptării cheltuielilor furnizorului cu circa 4,5 mil. lei.
 
Conform proiectului Metodologiei, prețurile reglementate de furnizare a gazelor naturale se vor determina și se vor aproba astfel încât fiecare consumator să achite doar costul real necesar pentru procurarea gazelor naturale, pentru transportul, pentru distribuția și pentru furnizarea acestora la punctele de măsurare în scopuri comerciale.
 
 
Avantajele elaborării şi aprobării Metodologiei noi sunt: asigurarea transparenţei mai mari în raport cu costurile/cheltuielile de furnizare prin includerea în preţuri doar a costurilor/cheltuielilor strict justificate; stimularea eficienţei companiilor; posibilitatea recuperării costurilor/cheltuielilor suportate  de către furnizori și aplicarea unei rate rezonabile de rentabilitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.