15
08 2019
819

ANRE propune spre consultare Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune spre consultare publică proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor natural. Documentul are ca scop stabilirea metodelor unice la aceste servicii prestat de către operatorii sistemelor de transport (OST). Prevederile Metodologiei sunt obligatorii pentru operatorii sistemelor de transport care dețin licență pentru activitatea de transport a gazelor naturale, eliberată de ANRE. Metodologia stabilește principiile de reglementare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale, modul de calculare și aplicare a tarifelor de intrare și de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale, mecanismele și metoda de stabilire a ratelor de alocare a costurilor în raport cu punctele de intrare și de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale, structura și modul de determinare a cheltuielilor etc. Documentul prevede că tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale se stabilesc diferențiat pentru fiecare OST. Tarifele se determină aplicând metoda prețului de referință în funcție de distanța medie ponderată bazată pe capacitate. Potrivit proiectului, tarifele reglementate se determină reieșind din costurile de bază aprobate de ANRE pentru o perioadă de 5 ani. În același timp, în cazul existenței unor factori obiectivi care generează devieri mai mari de 5% din costul anual de transport stabilit în tarife și care duc la diminuarea tarifelor, ANRE este în drept să solicite OST prezentarea calculului tarifelor ajustate. Totodată, OST vor avea dreptul să solicite ANRE actualizarea tarifelor pe parcursul anului dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlați de întreprinderi, cum ar fi: modificarea prețurilor de procurare a energiei electrice, fluctuația cursului de schimb al valutei naționale, adoptarea actelor legislative și normative ce stabilesc obligații suplimentare în sarcina OST, care duc la majorarea costurilor de distribuție etc. În aceste cazuri, OST vor prezenta ANRE o analiză a factorilor de influență și a devierilor dintre datele aplicate la calcularea tarifelor și cele real înregistrate, iar Agenția va ajusta tarifele semestrial sau, după caz, mai frecvent în dependență de nivelul de influență asupra tarifelor a factorilor obiectivi. De asemenea, în cazul efectuării de lucrări extraordinare, provocate drept urmare a calamităților naturale, OST va prezenta ANRE un raport cu descrierea detaliată a costurilor suportate. Raportul urmează să demonstreze, în ce măsură costurile suplimentare suportate nu sunt recuperate prin tarif, iar ANRE va decide în vederea includerii cuantumului costurilor neacoperite în tariful calculat pentru anul în care s-au produs calamitățile naturale în cauză. Proiectul mai prevede că pentru nerespectarea valorilor minime stabilite ale indicatorilor de calitate, ANRE este în drept să reducă tarifele pentru serviciul de transport al gazelor naturale, în mărimea și modalitatea prevăzută de Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.