28
06 2018
2350

ANRE va absorbi Inspectoratul Energetic de Stat

Inspectoratul Energetic de Stat va fi absorbit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens este propus spre consultare de Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Autoritățile susțin că prin implementarea acestei hotărâri va fi atins obiectivul de reducere a numărului organelor de control a activității de întreprinzător în domeniul energetic. Imediat după intrarea în vigoare a hotărârii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, conducătorul Inspectoratului Energetic de Stat va anunța personalul instituției cu privire la reorganizarea acesteia şi, după caz, transferul către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Disponibilizarea salariaților Inspectoratului Energetic de Stat care refuză transferul în cadrul ANRE se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare. Potrivit Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat, funcțiile principale ale Inspectoratului Energetic de Stat sunt: • controlul asupra respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, regulamentelor de exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, normelor de securitate tehnică în procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termice • verificarea corespunderii instalaţiilor electrice şi termice normelor şi regulamentelor în vigoare, precum şi cerinţelor privind consumul raţional de energie electrică şi termică • controlul asupra respectării de către agenţii economici a cerinţelor privind utilizarea raţională a energiei electrice şi termice, elaborarea şi implementarea măsurilor în vederea reducerii consumurilor la o unitate de producere şi prestare a serviciilor • verificarea efectuării testărilor şi încercărilor periodice ale instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor din sistemul energetic, în conformitate cu normele în vigoare • supravegherea elaborării şi întreprinderii de către agenţii economici a măsurilor de optimizare a bilanţurilor energetice. Acestea vor fi exercitate deja de ANRE. Elaborarea şi promovarea proiectului în urma căruia va avea loc fuziunea prin absorbție a Inspectoratului Energetic de Stat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu necesită careva costuri din partea statutului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.