01
02 2021
778

ANSA: înregistrarea activități din domeniul sanitar-veterinar va fi efectuată gratis

Agenții economici care desfășoară activități ce țin de creșterea și întreținerea animalelor, asistența medicală veterinară și de domeniul hranei pentru animale vor putea activa doar dacă vor fi înregistrate de către Subdiviziunile Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor (STSA), în zona de supraveghere a căruia urmează să-și desfășoare activitatea. Condiție este prevăzută de Regulamentul de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici, aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 15 din 18 ianuarie 2021 care a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 ianuarie curent.

 

Pentru  înregistrarea sanitar-veterinară, agentul economic sau reprezentatul legal al acestuia depune la STSA o cerere, la care va anexa actele ce confirmă înregistrarea activității de întreprinzător în Republica Moldova și de confirmare a dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului, acordul APL pentru desfășurarea activităților solicitate în locația specificată și o declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile sanitar veterinare prevăzute de actele normative pentru desfășurarea activității solicitate.

 

Potrivit Ordinului, înregistrarea sanitară veterinară se efectuează gratis și pentru un termen nelimitat.

 

Totodată, ANSA va întocmi în formă electronică și va actualiza Lista unităților înregistrate sanitar veterinar, ce va fi publicată pe pagina web oficială a Agenției.

În același timp, STSA va putea decide, în urma evaluării riscurilor și al controalelor anterioare, frecvența controalelor planificate la agenții economici înregistrați din zona lor de supraveghere.

 

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.