26
02 2019
1885

ANSA va percepe plăți pentru serviciile prestate

Structura cheltuielilor incluse în calculul tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este stabilită în bugetul autorității în corespundere cu prevederile clasificației economice aprobate în contextul clasificației bugetare, pot fi recalculate anual, în termen de 60 de zile de la începutul anului bugetar în derulare, dacă tariful recalculat înregistrează o creștere/descreștere cu cel puțin 10% față de tariful în vigoare. La 22 februarie 2019 au intrat în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr.90 din 11 februarie, conform cărora ANSA poate percepe tarife pentru o serie de servicii prestate, printre care se regăsesc eliberarea certificatelor (spre exemplu, costul unui act sanitar-veterinar pentru exportul unui lot de produse de origine animalieră de peste 10 tone este de 400 lei; același certificat pentru un lot cuprins între 5 și 10 tone – 280 lei etc.), efectuarea expertizei sanitar-veterinare, inspectarea loturilor de produse alimentare și alte servicii, care sunt incluse în Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenție. Per total, în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenție sunt incluse 142 de servicii, costul acestora fiind aprobat între 3 lei per serviciu (expertiza sanitar-veterinară a unei carcase de pasăre) și 1456 de lei (examinarea și evaluarea fluxului tehnologic de fabricație a medicamentelor de uz veterinar cu eliberarea certificatului de bună practică de fabricație). Prin Hotărârea Guvernului nr.90 este aprobată și Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate. Documentul reglementează structura cheltuielilor, modul de calculare, aplicare și ajustare a costurilor serviciilor oferite de ANSA contra plată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.