28
10 2019
1186

ANTA: lista de verificare în domeniul protecției consumatorilor

Listele de verificare pentru domeniile de control ale A.A.„Agenția Națională Transport Auto”, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 1 februarie 2019, sunt completate cu anexa nr.8Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea respectării cerințelor privind protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier și activităților conexe transportului rutier. Aceasta conține informația generală despre persoana și obiectul supus controlului necesare pentru evaluarea riscurilor, criterii fiind domeniul de activitate și mărimea entității supuse verificării. Lista de verificare necesită oferirea răspunsului la nouă întrebări, fiecare dintre acestea este apreciat cu punctaj (în funcție de evaluarea riscului), maximele fiind cuprinse între 5 și 10 puncte. Cu cât mai mare este punctajul acumulat, cu atât mai grave sunt încălcările stabilite în cadrul controlului. Astfel, pentru protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier și activităților conexe acestuia entitatea trebuie să asigure existența Registrului de reclamații pentru înregistrarea lor și, examinându-le în termen de 14 zile, să comunice rezultatele consumatorului care le-a depus. Încă un aspect de care va ține cont prestatorul de servicii este respectarea prevederilor art.25 alin.6 din Legea privind protecția consumatorului, conform cărora toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentele de însoţire, precum şi contractele încheiate, trebuie să fie prezentate în limba de stat sau în cea de stat şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Totodată, tarifele pentru serviciile prestate urmează a fi plasate la vedere, să fie clare și explicite, ca și obligativitatea de prezentare a bonului de casă (sau altui document) ce confirmă achitarea serviciilor și produselor. Prestatorii de servicii sunt obligați să afișeze și dovada notificării / înregistrării în registrele ANTA, precum și programul de lucru al transportatorului, numerele de telefon și adresele autorității abilitate cu funcții de protecție ale consumatorilor. Încă un domeniu de verificare sunt condițiile în care sunt prestate serviciile. Acestea urmează a fi acordate cu respectarea orelor stabilite, unitățile de transport fiind în stare tehnică și sanitară bună, pasagerilor fiindu-le asigurate siguranța și confortul necesar. Cerințele sunt formulate în baza prevederilor cadrului legal care include Legea privind protecția consumatorilor, Codul transporturilor rutiere și Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamații, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1141 din 4 octombrie 2006. Ordinul nr.245 al Ministerului Economiei și Infrastructurii din 11 octombrie 2019 cu privire la completarea Ordinului nr. 28 a fost publicat în MO din 25 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.