05
05 2021
437

Anul 2020: rezultatele controlului de stat asupra activității de întreprinzător

În Monitorul Oficial din 1 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 53 din 29 aprilie 2021 cu privire la aprobarea Raportului privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2020.
 
Astfel, cele 10 autorități abilitate cu funcții de control (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Agenția pentru Protecție Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Serviciul Vamal; Agenția Națională Transport Auto; Autoritatea Aeronautică Civilă; Inspectoratul de Stat al Muncii și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Serviciul Fiscal de Stat) din numărul total de controale planificate au realizat 57,42%, fiind resimțit impactul moratoriului impus asupra controlului de stat, în contextul pandemiei.

 

Totodată, pentru verificarea respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legale, pe parcursul anului 2020 organele de control au efectuat 34451 de controale, dintre care 11932 – planificate (34,6%) și 22519 – inopinate (65,4%). Astfel, se constată că în anul 2020 numărul controalelor ce cad sub incidența Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător s-a diminuat cu 31,2% față de anul 2019. Potrivit analizei datelor pe fiecare organ de control, în anul 2020 cele mai multe verificări au fost efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

 

Pentru Serviciul Fiscal de Stat unul din indicatorii principali este ponderea sumelor încasate în bugetul de stat din totalul sumelor calculate în rezultatul controalelor, ceea ce reprezintă rata dintre sumele încasate față de cele calculate în cadrul tuturor controalelor planificate. Valoarea țintă pentru acest indicator a fost stabilită la cel puțin 80%, pentru anul 2020 indicatorul a fost realizat la nivel de 87,2%.

 

Ca recomandări pentru autoritățile cu funcții de control, în Raport sunt incluse fortificarea eforturilor în sensul prezentării informațiilor calitative și în termen; sporirea activităților de consultanță și comunicare în domeniile de control în care au fost depistate cele mai frecvente și grave încălcări; identificarea și promovarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.