05
06 2017
1445

Apicultorii vor avea o nouă Lege

Parlamentul a votat un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii apiculturii.

Proiectul a fost elaborat în scopul ameliorării relaţiilor apicultorilor cu autorităţile publice locale și creări de condiţii favorabile pentru activitatea apicolă.

Autorul proiectului, deputatul Simion Grișciuc, propune să fie modificată procedura de efectuare a controlului de stat în apicultură și anume acesta să fie desfășurat conform prevederilor Legii nr.50/2013 cu privire la controalele oficiale, în baza unui plan multianual integrat.

Menționăm că legislația în vigoare prevede efectuarea controalelor în următoarele cazuri:

 • în mod planificat, cel mult o dată pe an, dacă nu au fost constatate încălcări
 • la solicitarea deţinătorului stupinei
 • la expirarea termenului de înlăturare a încălcărilor constatate anterior în urma controlului
 • în cazul examinării unor petiţii, cereri sau adresări parvenite de la persoane fizice şi juridice, de la autorităţile publice centrale sau locale şi de la alte autorităţi publice.

Autorul mai propune modificarea capitolului ce se referă la asocierea apicultorilor.

Astfel, organizarea și funcționarea asociațiilor de apicultori și grupurilor de producători se reglementează de Legea privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.

Asociaţiile de apicultori vor avea următoarele atribuții:

 • reprezentarea apicultorilor şi apărarea intereselor acestora la toate nivelurile;
 • întreprinderea de măsuri de protecţie a albinelor, a mediului ambiant, a surselor melifere, a populaţiei şi animalelor aflate în zona de activitate a familiilor de albine;
 • înaintarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale propuneri de conlucrare în domeniul protecţiei mediului ambiant, ameliorării bazei melifere;
 • organizarea de expoziţii, târguri, întruniri, conferinţe, seminare şi alte măsuri de popularizare a apiculturii în scopul dezvoltării acestei ramuri;
 • conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice la elaborarea politicii de dezvoltare a apiculturii, elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu;
 • participarea, în comun cu instituţiile abilitate, la atestarea de stat a stupinelor de prăsilă, la atestarea profesională a apicultorilor, conform normelor internaţionale;
 • organizarea cursurilor pentru studierea practicilor avansate în apicultură;
 • monitorizarea, în comun cu organele abilitate de stat, comercializarea produselor apicole şi a materialului genitor apicol prin participarea la certificarea acestora.


Autorul a menționat cele mai esenţiale probleme, care au condiţionat necesitatea elaborării proiectului de lege:

 • interpretarea ambiguă și implementarea parțială a legislației naționale privind supravegherea sanitar-veterinară a stupinelor;
 • aplicarea necontrolată a preparatelor de uz veterinar pentru profilaxia și combaterea maladiilor la albine;
 • suprareglementarea în ceea ce ține de licențierea genului de activitate „producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii”, în raport cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
 • suprareglementarea în ceea ce ține de înființarea și activitatea asociațiilor de apicultori, în raport cu Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora”.

Prin implementarea prevederilor prezentului proiect de lege se urmărește stabilirea unor principii noi de activitate în apicultură, prin respectarea cerințelor sanitar-veterinare la tratarea și profilaxia bolilor la albine, petrecerea lucrărilor de mentenanță, precum și colectarea, procesarea și depozitarea produselor apicole, a menționat deputatul.

Comisia agricultură și industrie alimentară a menționat că proiectul necesită îmbunătățiri de ordin tehnico-legislativ.

Prezentul proiect de lege nu implică cheltuieli financiare din cadrul bugetului de stat, iar prevederile lui vor intra în vigoare la 6 luni după publicare.

Notă: Mierea produsă în Moldova tot mai mult penetrează piaţa UE. În anul 2016 exporturile au sporit cu circa 10% şi a atins cifra de 3100 tone, iar valoarea acestora a depăşit $8,8 mln.

Partenerii de dezvoltare propun diverite modalităţi de promovare şi susţinere financiară a acestui gen de activitate cu plusvaloare sporită.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.