30
03 2017
811

Aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei - scopul Serviciuluii Vamal

Serviciul Vamal propune pentru dezbateri proiectul Ordinului „Referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, Normelor privind procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare, Instrucţiunii cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor”. Documentele au fost elaborate cu scopul stabilirii procedurilor de aplicare uniformă a prevederilor legale în domeniul certificării și controlului originii mărfurilor la export, acordării preferințelor tarifare la import. Proiectul stabileşte procedura de completare a certificatelor de origine, controlul acestora, autentificarea şi eliberarea sau refuzul de eliberare al acestora, procedura de prezentare a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare în organele vamale, controlul acestora şi acceptarea sau refuzul de accept al acestora, procedura de desfăşurare a verificării ulterioare a certificatelor de origine a mărfurilor, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură, documente care constituie obiectul cererilor de asistenţă administrativă primite sau trimise de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Menţionăm, că, la moment, procedura de emitere a certificatelor de origine preferenţială este separată de procesul de vămuire şi este realizată de o subdiviziune distinctă, iar controlul documentar detaliat este efectuat la fiecare emitere a unui certificat de origine a mărfurilor. În acest context au fost identificate o serie de deficienţe, cum ar fi – durata mare a procesului de de vămuire a mărfurilor la export, riscul substituirii mărfurilor, până la momentul prezentării la organul vamal a declaraţiei vamale de export şi a mărfurilor, utilizarea ineficientă a personalului care este implicat în controlul documentar detaliat la fiecare emitere a certificatului de origine a mărfurilor şi altele. Instrucţiunea cu privire la procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor Instrucţiunea stabileşte procedura de completare a certificatelor de origine, controlul acestora, autentificarea şi eliberarea sau refuzul de eliberare al acestora. Potrivit Ordinului, Instrucţiunea conţine o serie de etape pe care organul vamal le va efectua şi anume:
  • Completarea, stocarea, înregistrarea pe server şi tipărirea certificatului de origine
  • Recepţia certificatului de origine a mărfurilor şi a documentelor însoţitoare;
  • Controlul documentar în vederea certificării originii preferenţiale a mărfurilor, după caz;
  • Verificarea efectuării plăţii pentru eliberarea certificatului de origine;
  • Controlul fizic al mărfurilor de origine preferenţială, după caz;
  • Validarea certificatului de originede către sistemul informatic vamal, autentificarea şi eliberarea acestuia.
Conform Instrucţiunii, Formularele certificatelor de origine a mărfurilor se vor completa în conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23 septembrie 2014. Certificatele de origine se vor completa şi în format electronic şi vor fi stocate în modulul „Certificate origine mărfuri” (SICOM) al SIIV „ASYCUDA World”. Procedura propusă poate fi consultată în proiect. Va urma

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.