08
11 2019
921

APP nu va mai fi fondator al Air Moldova

Compania Aeriană Air Moldova va fi exclusă din lista întreprinderilor al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, în contextul privatizării acesteia la concursul comercial desfășurat în perioada 27 iulie – 4 septembrie 2018. În Monitorul Oficial de astăzi, 8 noiembrie 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 529 din 06.11.2019 cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Astfel, APP nu va mai avea calitatea de fondator pentru 11 întreprinderi de stat, care sunt privatizate sau radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice. Printre acestea se enumeră: Institutul de Stat de Proiectări ”Industrialproiect”; Întreprinderea de Stat de Producere și Comerț „Didactica”; Î.S. „Energoreparație”, Chișinău; Î.S. „Calprodconex”; Î.S. „Autobaza Academiei de Științe a Moldovei”; Î.S. „Întreprinderea de alimentare publică «Crizantema»”; Î.S. „Baza de Odihnă «Știința»”; Î.S. „Revista «Obiectiv AV»”; Î.S. „Magazinul nr.13 «Ceasuri»” și Î.S. „Sectorul autogestionar de reclamă și montaj”. În același timp, APP nu va mai exercita funcția de deținător de acțiuni (părți sociale) în cadrul: S.A. „Drumuri Bălți”; S.C. „Gara Nord”; S.A. „Tutun-CTC”; S.A. „Fabrica de conserve din Glodeni” (în procedură de insolvabilitate din 29 ianuarie 2015); S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni”; S.A. „Natur-Telecon”; S.A. „Carahasani-Vin” (în procedură de insolvabilitate din 10 martie 2011) și S.A. „Basarabia-Nord”. Totodată, Agenției îi vor fi transmise părțile sociale ale statului în S.R.L. „Arena Națională”, deținute de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum și cele ale S.C. „IT-CAFE” S.R.L., S.R.L. „Metrompaș” și ale Publicației Periodice „Casa Editorială IT-Moldova” S.R.L, deținute anterior de Agenția Servicii Publice. De asemenea, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1265/2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor, ținând cont de reorganizarea întreprinderilor de stat subordonate Ministerului în instituții publice. Hotărârea a intrat în vigoare astăzi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.