22
11 2021
108

Aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

Legea nr.174 din 11 noiembrie 2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului ce stabilește condițiile de efectuare de către investitori a activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent.
 
Astfel, orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului sau activităților al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului, va fi obligat să obțină de la Consiliu pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională o aprobare prealabilă. 

 

Pentru solicitarea aprobării, investitorul potențial va prezenta informaţii ce se referă la structura capitalului social, valoarea maximă a investiției, activitatea de bază, produsele și serviciile comerciale, situațiile financiare pentru ultimii 3 ani și alte informații stabilite de lege.

 

Consiliul va examina solicitarea în termen de până la 45 de zile de la data primirii acesteia și va comunica investitorului, în termen de 3 zile, despre decizia luată, care poate fi de acceptare, de refuz sau de acceptare condiționată. Consiliul va prezenta anual, până la data de 31 martie a anului ulterior anului de raportare, Guvernului, Parlamentului și Consiliului Suprem de Securitate raportul său de activitate, iar Curtea de Conturi analizează, o dată la doi ani, rezultatele examinării investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

 

Potrivit documentului, printre domeniile de importanță pentru securitatea statului se regăsesc:  activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic; gestionarea deșeurilor radioactive;  exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării; activitățile destinate securității aeronautice; administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională; producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale și altele.

 

Prin bunuri de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007, precum și cele pasibile privatizării a căror listă va fi aprobată de Guvern, inclusiv cele ce urmează a fi concesionate, transmise în administrare fiduciară sau în raport cu care urmează a fi atrase investiţii private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat, dacă acestea se referă la domeniile de importanță pentru securitatea statului.

 

Legea mai stabilește și unele restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului. Nu vor putea realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine, care se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave sau cele care acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență.

 

Precizăm că, de la data intrării în vigoare a legii, prevederile acesteia se aplică tuturor procedurilor aferente investițiilor în activitatea de întreprinzător, administrării și deetatizării proprietății publice, parteneriatului public-privat, concesiunilor care se derulează potrivit legilor speciale în domeniu, precum și contractelor/tranzacțiilor de concesiune, deetatizare a proprietății publice, parteneriatelor public-private aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.