11
11 2019
518

Arena Națională, în gestiunea Agenției Proprietății Publice

Arena Națională este transmisă din administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în administrarea Agenției Proprietății Publice, subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii. Astfel, partea socială în mărime de 100% deținută în S.R.L. „Arena Națională” în valoare de 621 mil. lei trece în gestiunea APP. În Monitorul Oficial din 8 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 765 din 6 noiembrie 2019 cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Partea socială urmează a fi transmisă de către MECC la APP în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Totodată, documentul prevede cesionarea calității de partener public stabilită prin contractul de parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național de la MECC către MEI, care în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare hotărârii, va informa partenerul privat despre cesionare. În nota documentului se menționează că transmiterea atribuțiilor partenerului public către MEI va contribui la eficientizarea procesului de monitorizare a executării lucrărilor de construcție. Reamintim că construcția Arenei polivalente de interes național a fost decisă în anul 2018, intenția fiind ca aceasta să reprezinte principalul centru sportiv și de divertisment din capitală. În Legea bugetului de stat pentru anul 2019, pentru proiectarea şi construcţia arenei polivalente, în calitate de aport în capitalul social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională”, au fost aprobați 100000,0 mii de lei. Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării – 8 noiembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.