06
03 2020
440

Arieratele la 31 ianuarie 2020

La 31 ianuarie 2020, datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) au constituit 42,4 mil. lei, dintre care în bugetul de stat – 1,8 mil. lei (4,2% din total) și în bugetele locale – 40,6 mil. lei (95,8%), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Astfel, comparativ cu situația de la începutul lunii ianuarie, arieratele s-au majorat cu 87,6 % sau cu 19,8 mil. lei. Datoriile cu termen de achitare expirat s-au majorat la următoarele poziții: • reparații capitale ale mijloacelor fixe – cu 8,2 mil. lei la bugetele locale • investiții capitale – cu 6,2 mil. lei la bugetele locale • procurarea mijloacelor fixe – cu 3,0 mil. lei la bugetele locale • bunuri și servicii – cu 2,2 mil. lei (la bugetul de stat – cu 0,9 mil. lei; la bugetele locale - cu 1,3 mil. lei) • stocuri de materiale circulante – cu 0,1mil. lei pe bugetele locale • alte cheltuieli – cu 0,1 mil. lei pe bugetele locale. Reamintim că, Serviciul Fiscal de Stat și-a propus pentru anul curent consolidarea administrării fiscale prin centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor, care are drept scop îmbunătățirea procesului de gestionare a restanțelor în scopul diminuării acestora la bugetul public național. După cum s-a anunțat în cadrul unor întâlniri cu mediul de business, funcțiile de gestionare a arieratelor vor fi centralizate începând cu 1 mai 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.