27
01 2021
479

Asigurarea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă

Acțiunile suplimentare ce au ca scop facilitarea implementării Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, precum și sporirea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă prestate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea aplicării noilor prevederi adoptate prin Legea nr.137/2020 au fost examinate  în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 

Proiectul elaborat propune modificări ale procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin HG nr.1276/2018. Astfel, se prevede excluderea barierelor ce țin de înregistrarea statutului de șomer conform domiciliului sau reședinței, ca urmare persoanele se vor putea adresa pentru înregistrarea cu statutul de șomer la orice subdiviziune teritorială.

 

De asemenea, documentul conține modificări și la procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare prin realizarea cursurilor de formare profesională nu doar de către furnizorii acreditați, dar și de cei autorizați provizoriu, și posibilitatea direcționării șomerului către un alt furnizor de formare profesională, în cazul în care în cadrul instituției la care a fost înmatriculat șomerul nu mai este posibilă continuarea cursului.

 

Autorii proiectului au intervenit cu modificări și la procedura de subvenționare a locurilor de muncă, cum ar fi angajarea șomerilor cu contract individual de muncă pe o durată determinată de cel puțin 18 luni. Angajatorii vor putea beneficia de subvenție dacă angajează șomeri tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă.

 

Se propune o redacție nouă pentru procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității, iar ca urmare, beneficiari ai instruirii la locul de muncă, pe lângă șomerii care nu au o profesie sau meserie, vor fi și persoanele neangajate care au o profesie ce nu este solicitată pe piața muncii locală.

 

De asemenea, proiectul prevede suplinirea legii cu o nouă anexă ce va reglementa procedura de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități.

 

Potrivit analizei impactului de reglementare al proiectului, datorită modificărilor propuse vor fi soluționate mai multe probleme din domeniul migrației de muncă și ocupării forței de muncă, cum ar fi lipsa unui mecanism de control al agențiilor private de ocupare, rata de ocupare scăzută în rândul persoanelor cu dezabilități, existența unor impedimente de accesare a măsurii de sprijin în inițierea unei activități de antreprenoriat în rândul șomerilor etc.

 

Autoritățile își propun ca, pe parcursul anului 2021, să finanțeze adaptarea unor locuri de muncă necesităților persoanelor cu dizabilități, creșterea cu 15% a numărului de persoane care au obținut statut de șomer și au beneficiat de măsuri active de ocupare a forței de muncă, precum și facilitarea angajării a circa 1000 de persoane în cadrul angajării subvenționate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.