06
06 2018
836

Asigurarea consumatorului cu produse inofensive

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Documentul va armoniza valorile limită, restricțiile și condițiile, precum şi testele şi metodele de analiză pentru astfel de obiecte. Autorii consideră că un astfel de document va contribui la asigurarea consumatorului cu produse inofensive, la îmbunătăţirea situaţiei de protecţie a sănătăţii populaţiei, promovarea exportului și facilitarea comerţului. Materiale și obiecte active și inteligente Acestea înseamnă materiale și obiecte care sunt destinate să prelungească durata de conservare, să mențină sau să îmbunătățească starea produselor alimentare ambalate. Ele sunt proiectate să încorporeze deliberat componente care ar elibera substanțe în produsele alimentare în mediul în care se află produsele. În același timp, materiale și obiecte inteligente sunt cele care monitorizează starea produselor alimentare ambalate sau mediul în care se află produsele alimentare. Principiul fundamental al Regulamentului constă în asigurarea că orice obiect destinat să vină în contact cu produsele alimentare trebuie să fie suficient de inert încât să împiedice transferul de substanţe constitutive către produsele alimentare în cantităţi suficient de mari pentru a pune în pericol sănătatea oamenilor sau să provoace o modificare inacceptabilă în compoziţia produsului. Conform proiectului Regulamentului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va pune la dispoziția publicului lista substanţelor autorizate încorporate în materialele şi obiectele active care intră în contact cu alimentele, și, după caz, condiţiile speciale de utilizare a acestor substanţe. În primul rând, pentru a permite identificarea de către consumatori a părților necomestibile, materialele și obiectele active și inteligente sau părțile se etichetează cu mențiunea „NU ESTE COMESTIBIL”. De asemenea, documentul prevede că în etapele comercializării, altele decât etapa vânzării către consumatorul final, materialele și obiectele active, componentele destinate fabricării materialelor și obiectelor respective sau substanțele destinate fabricării componentelor sunt însoțite de o declarație în scris. Costuri bugetare pentru realizarea proiectului nu se prevăd. Unele costuri vor fi necesare doar pentru implementarea metodelor de investigații pentru determinarea migrației sau conținutului de anumite substanțe chimice în materiale și obiecte și instruirea personalului, care vor fi negociate cu partenerii de susținere a implementării Acordului de Asociere. În același timp, în document se menționează că laboratoarele au fost dotate deja cu utilaje și aparataj modern, care ar permite implementarea metodelor performante de analiză. Acest lucru a fost posibil datorită Programului de stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016. Dezvoltarea și perfecţionarea activității în domeniul tehnicii şi economiei obiectelor și materialelor care vin în contact cu produsele alimentare, se impune astăzi ca o necesitate obiectivă datorită dezvoltării și diversificării producţiei şi a consumului de bunuri, sporirii participării la schimburile internaţionale, introducerii pe scară tot mai largă a cuceririlor tehnico-ştiinţifice contemporane, se spune în nota proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.