16
02 2018
616

Asigurarea drepturilor clienților companiilor fiduciare

Ieri Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce are drept scop protejarea drepturilor clienților a trei companii fiduciare care au pierdut registrele clienților, prin restituirea investițiilor, în urma unei proceduri de vânzare a valorilor mobiliare și a părților societăților aflate în administrare fiduciară. Astfel, proiectul descrie procedura de compensare a clienților respectivi, care, potrivit Vicepreședintelui Consiliului de Administrație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Nina Dosca, este un mecanism similar celui utilizat în cazul fondurilor de investiții de privatizare - prin intermediul licitațiilor cu strigare, iar CNPF va supraveghea orice etapă care vizează înstrăinarea acestor active. Licitațiile respective vor fi organizate pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, precum și în cadrul ofertelor publice de preluare. Proiectul conține și date referitoare la prețul activelor. Astfel, prețul initial va fi cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre valoarea nominală și cea a activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situaţii financiare anuale prezentate Serviciului Situaţiilor Financiare şi confirmate prin raportul auditorului sau al comisiei de cenzori. Documentul mai prevede că dacă pachetele de acțiuni și părțile sociale nu vor fi înstrăinate, valoarea lor va fi stabilită la zero și vor fi transmise societății emitente ca acțiuni de tezaur sau capital retras pe parcursul a 3 luni după aprobarea de către CNPF a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor. În același timp, dacă în perioada de înstrăinare a activelor totuși va fi restabilită informația din registrele clienților, administratorii fiduciari vor iniția repartizarea mijloacelor bănești către clienții lor, proporțional cu mărimea valorilor mobiliare deținute de fiecare client, în termen de cel mult 3 luni după aprobarea de către CNPF a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor. De asemenea, autorii propun completarea Legii privind piața de capital cu un articol ce stipulează compensarea clienților administratorilor fiduciari din contul Fondului de compensare a investitorilor, însă acest lucru se va realiza doar în cazul clienților participanților profesioniști care au deținut licențe pentru activitatea de administrare fiduciară a investițiilor mobiliare și care, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au transmis în deținere reală activele clienților lor în termenul stabilit. Proiectul vizează nemijlocit activitatea a trei companii fiduciare, care au pierdut registrele clienților și nu s-au conformat rigorilor legislației în vigoare, pentru a înștiința deținătorii de bonuri patrimoniale despre posibilitatea de a rămâne în administrarea companiilor fiduciare sau să-și transmită activele în deținere reală. Totodată, în anul 2015 a intrat în vigoare Legea privind piața de capital, prin care acestor companii li s-a dat termen de 6 luni pentru a transmite în deținere reală activele din portofoliu, însă ele nu au putut realiza această prevedere, deoarece încă nu au restabilit registrele, a menționat Nina Dosca. Cele trei companii dețin 550 pachete de acțiuni, care sunt pasibile de înstrăinare, iar valoarea totală a acestui portofoliu este de 100 mil. lei. Companiile aveau înscrise în registre 348 mii de clienti.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.