Știri

Asigurarea în agricultură: nu doar cantitatea, dar și calitatea

Alocarea ad-hoc de mijloace financiare fermierilor afectați nu este o soluție de lungă durată, deoarece aceasta nu motivează agricultorii să-și protejeze bunurile, iar în buget nu întotdeauna există surse financiare, care ar putea fi alocate de urgență. De aceea, anume asigurările în agricultură ar reprezenta un mecanism viabil de lungă durată care necesită sprijinul statului, prin acordarea subvențiilor la primele de asigurare. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege privind asigurarea subvenţionată în agricultură. Acesta prevede posibilitatea asigurării nu doar a cantității recoltei culturilor agricole, dar și asigurarea calității acestora, asigurarea plantațiilor multianuale, a animalelor, a sănătății animale, a peștilor și a familiilor de albine și urmărește stimularea producătorilor agricoli de a-și asigura interesele patrimoniale împotriva riscurilor specifice activităților agricole și protejarea intereselor acestora în procesul de asigurare subvenționată. Cât privește asigurarea cantitativă a recoltei, asigurării nu vor putea fi supuse recolta culturii anuale, care, fiind cultivată pe parcursul ultimilor 3 ani consecutivi, a produs mai puțin de 30% din recolta medie a culturii date în unitatea administrativ-teritorială de nivelul doi sau nu a rodit deloc, recolta plantației multianuale, care, fiind în fază de fertilitate, în ultimii 5 ani a produs mai puțin de 30% din recolta medie a culturii date/nu au rodit deloc sau recolta plantației multianuale, în care peste 20% din pomi/tufe proiectate lipsesc, sunt pieriți, nu a fost întreținută conform normelor agrotehnice sau al cărei termen de funcționare utilă rămas este mai mic sau egal cu 2 ani. La asigurarea recoltei culturii agricole suma asigurată va reprezenta produsul recoltei medii prognozate la hectar şi a prețului anticipat de comercializare a recoltei, dacă părțile nu convin asupra unui nivel mai mic al sumei asigurate. Potrivit proiectului, primele de asigurare includ cheltuielile de gestionare ale asigurătorului, care nu pot constitui mai mult de 15% din valoarea primelor subscrise pe contract. Asigurătorul poate accepta efectuarea plăţii primei de asigurare în tranșe, unde prima tranșă va constitui cel puţin 50% din prima de asigurare pe care o plăteşte asiguratul sau beneficiarul asigurării. Prima de asigurare se plăteşte în baza contractului de asigurare, în care se va indica numărul cadastral şi suprafaţa terenului ocupat de cultura agricolă asigurată sau specia, rasa și, după caz, numărul de identificare a animalului, mărimea sumei asigurate, mărimea franchisei și modalitatea de calcul al despăgubirii și beneficiarul asigurării. În conformitate cu rapoartele CNPF privind contractele de asigurare subvenționată a bunurilor producătorilor agricoli, pe parcursul ultimilor ani primele totale au constituit circa 10-13 mil. lei. Din acestea, 50 % au fost achitate de către stat sub formă de subvenții. Totodată, se estimează o creștere a mărimii subvențiilor solicitate pentru asigurări cu 10%, ceea ce va constitui în 2020 circa 3,3 mil. lei, în 2021 – 3,6 mil. lei, iar în 2022 – circa 4 mil. lei.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

922 vizualizări

Data publicării:

02 Octombrie /2019 11:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

asigurarea in agricultura | prime de asigurare | CNPF | producere | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon