04
11 2019
1171

Asigurarea riscului de audit: au intrat în vigoare noi prevederi

Entitatea de audit, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, pentru asigurarea riscului de audit, va încheia cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă profesională a entității de audit, obiectul asigurării fiind răspunderea legată de executarea contractului sau auditul situațiilor financiare. În același timp, în cazul efectuării auditului la alte autorități decât cele de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit, după caz, conform prevederii de mai sus sau poate să constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului. În Monitorul Oficial de vineri, 1 noiembrie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 137 din 18.10.2019 cu privire la aprobarea modificărilor Ordinului ministrului finanțelor nr.49/2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit. Principalele prevederi țin de ajustarea conținutului Indicațiilor metodice la prevederile Legii privind auditul situațiilor financiare și Standardelor Naționale de Contabilitate. Totodată, noile prevederi vor garanta eficiența modului de asigurare a riscului de audit de către entitățile de audit. Indicațiile metodice se completează cu un punct nou - 181 - ce stabilește că modul de contabilizare a costurilor/cheltuielilor aferente contractelor de asigurare și a provizioanelor este indicat în Standardul Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”. De asemenea, prin acest document se substituie noțiunile „societatea de audit, auditorul întreprinzător individual” și „solicitantul de audit”, cu cuvintele „entitatea de audit” și, respectiv, cu „solicitantul auditului”. În același timp, în loc de termenii „rapoarte financiare/situaţii financiare anuale şi/sau rapoarte financiare/situaţii financiare anuale consolidate” se vor utiliza sintagmele „situațiile financiare individuale și/sau situațiile financiare consolidate”. Totodată, termenul „politica de control al calității lucrărilor de audit” se substituie cu cuvintele „politicile și procedurile de control al calității auditului”. Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.