05
11 2021
1305

Asigurarea salarizării în sectorul bugetar

Din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul curent, în bugetele locale vor fi repartizate transferuri cu destinaţie specială în sumă de 134,2 mil.lei în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, mijloacele propuse pentru alocare sunt destinate prioritar pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în bază de cost standard per elev. În acest sens, se propune o derogare temporară de la regula generală, care ar permite suplimentarea bugetelor instituțiilor de învățământ cu alocații în volume concrete, estimate reieșind din necesarul de cheltuieli la nivel de fiecare instituție.

 

De asemenea, pentru acoperirea insuficienței la cheltuielile de personal, se propune utilizarea economiilor formate la măsurile ce țin de organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, la desfășurarea olimpiadelor și examenelor de absolvire, precum și din fondul pentru educație incluzivă.

 

Proiectul mai prevede redistribuiri de alocații în sumă de 9,8 mil. lei de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Ministerul Economiei, precum și în sumă de 700,0 mii lei de la Cancelaria de Stat către Ministerul Sănătății în scopuri de stimulare lucrătorilor medicali, dar și în cadrul altor autorități sau subprograme.

 

 

Documentul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care stipulează redistribuirea, cu acordul Guvernului, a alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, între autorități publice centrale și între programele unei autorități, în volum de până la 10% din volumul alocațiilor bugetare aprobate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.