01
09 2020
449

Asistență financiară pentru extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă

Executivul a aprobat în cadrul ședinței din 26 august 2020 proiectul   de hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii întocmite prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, înțelegerea are drept scop acordarea asistenței financiare adiționale nerambursabile 10,0 mil. euro pentru finanțarea proiectului Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, Moldova Centru, faza 2.

Actualitatea Înțelegerii rezidă în necesitatea valorificării oportunităților cooperării bilaterale pentru dezvoltare întru extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale prin conectarea a cinci localități la apeductul magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, precum și oferirea serviciilor de consultanță atât Agenției de Dezvoltare Regională Centru, cât și operatorilor din raioanele Strășeni și Călărași, a menționat ministrul.

Autoritatea delegată de către partea germană să implementeze proiectul este Institutul de Credit pentru Reconstrucție.

Potrivit documentului, suma alocată nu va fi valabilă în cazul în care contractele încheiate între organizația de implementare și instituțiile împuternicite de către Guvernul RM nu vor fi încheiate în termen de patru ani de la anul în care angajamentele au fost emise. Pentru suma alocată termenul expiră la 31 decembrie 2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.