08
11 2021
436

ASP va verifica identitatea beneficiarului efectiv

Informația despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice va fi făcută publică. Legea nr. 150 din 28 octombrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 noiembrie curent.
 
Astfel, în Registrul de Stat al persoanelor juridice și în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali vor fi incluse informații privind numele, prenumele și IDNP-ul, precum și adresa domiciliului, numărul de telefon și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin/controlează în ultimă instanță o persoană fizică/juridică sau beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate/se realizează o tranzacție sau deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau de control asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice sau asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
 
Responsabilă de implementarea acestui mecanism va fi Agenția Servicii Publice, care va asigura și vizualizarea publică a informației cu privire la beneficiarii efectivi din Registru în toate resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii.
 
Totodată, pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice, pe lângă actele obligatorii, se va depune și informația despre beneficiarul efectiv, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Identitatea beneficiarului va fi verificată de registrator în procesul înregistrării persoanei juridice/întreprinzătorului individual.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.