23
05 2018
4536

Atestarea salariaților: efectuarea cel mult odată în 3 ani pentru fiecare salariat

Regulamentul ce are drept scop reglementarea modului de organizare şi desfăşurare a atestării salariaţilor din unităţi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în scopul stabilirii gradului de corespundere a salariaţilor funcţiei deţinute sau muncii prestate este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Documentul conține reglementări referitoare la organizarea procedurii de atestare a salariaților, formarea și componența Comisiei de atestare, atribuțiile acesteia, a președintelui și secretarului comisiei respective și desfășurarea procedurii de atestare a salariaților. Regulamentul prevede că atestarea va putea fi efectuată cel mult odată în 3 ani pentru fiecare salariat. Lista salariaţilor cărora li se aplică procedura de atestare şi graficul atestării se aduce la cunoştinţă salariaţilor, contra semnătură, cu cel puţin o lună până la data atestării. În același timp, în atestarea curentă nu se includ:
 • persoanele care au activat în funcţia deţinută mai puţin de un an;
 • femeile gravide şi femeile care au copii în vârstă de până la 4 ani;
 • salariaţii, care au comis acţiuni ce constituie obiectul unei anchete de serviciu sau se află sub urmărire penală. Atestarea acestora se va efectua după finalizarea anchetei de serviciu sau după adoptarea deciziei de către organul de urmărire penală sau a hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti privind reabilitarea salariatului.
Pentru atestarea angajaților se va institui o comisie, formată din cel puțin 3 membri, inclusiv preşedinte şi secretar. Membru al comisiei de atestare poate fi persoana care manifestă un nivel înalt de competenţă profesională şi obiectivitate în aprecieri, se bucură de autoritate în colectivul de muncă şi dispune de experienţă în sfera de activitate a unităţii. Preşedinte al comisiei este numit, de regulă, unul din adjuncţii conducătorului unităţii, iar secretar – conducătorul serviciului resurse umane sau persoana responsabilă de lucrul cu personalul. În rezultatul atestării salariatului i se acordă unul din următoarele calificative:
 • corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate;
 • corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate cu condiţia îmbunătăţirii lucrului şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de atestare;
 • nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate.
Salariatul are dreptul să adreseze o contestaţie conducătorului unităţii în cazul dezacordului cu decizia comisiei de atestare, la care va primi un răspuns în scris în termen de 15 zile lucrătoare. Conducătorul unităţii, în baza rezultatelor atestării salariaţilor, precum şi în baza rezultatelor examinării contestaţiilor depuse, va emite în privinţa salariatului atestat ordinul cu privire la:
 • aplicarea unei stimulări;
 • avansarea în funcţie;
 • perfecţionarea profesională;
 • efectuarea atestării repetate în cazul obţinerii unui calificativ negativ la atestare;
 • transferul într-o altă funcţie sau la o altă muncă, cu acordul scris al salariatului;
 • concediere.
Cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea atestării salariaţilor sunt finanţate integral din mijloacele proprii ale unităţii. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de organizarea şi desfăşurarea atestării. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de atestare a salariaţilor din unităţi poate fi consultat până la 6 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.