26
03 2019
832

Au fost aprobate veniturile ANRE pentru anul 2019

Veniturile bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019 sunt aprobate în sumă de 67107,00 mii lei, iar cheltuielile la nivel de 110297,4 mii lei. Deficitul în mărime de 43190,4 mii lei va fi acoperit din soldul mijloacelor acumulate în anul 2018. În Monitorul Oficial din 22 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 46/2019 din 6 martie 2019 privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019. Astfel, mărimea plății regulatorii pentru anul 2019 în sectorul electroenergetic, sectorul gazelor petroliere, cel termoenergetic și pentru piața produselor petroliere va constitui 0,19%. În același timp, mărimea plății regulatorii pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a fost aprobată la nivel de 0,15%. Bugetul ANRE este aprobat în temeiul art. 11 din Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică, ce prevede că Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor în baza plăţilor regulatorii aplicate anual de ANRE titularilor de licenţe. Agenţia stabileşte mărimea plăţilor regulatorii pentru anul următor la un nivel suficient pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii sale, în baza estimărilor cantităților de energie electrică, de energie termică, ale volumelor de gaze naturale necesare pentru aprovizionarea consumatorilor, ale volumului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în baza estimărilor volumelor de produse petroliere principale şi de gaze lichefiate importate pentru anul următor, prezentate de către titularii de licenţe până la data de 1 noiembrie a anului curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.