22
05 2018
2411

Auditorii vor desemna persoane responsabile pentru prevenirea spălării banilor

Organele executive al societăților de audit, dar şi auditorii întreprinzători individuali vor desemna persoane responsabile de implementarea Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din 22 decembrie 2017. Prevederea dată este inclusă în proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009 ”, propus pentru consultări publice. Amintim că prin acest Ordin au fost aprobate Indicaţiile metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Proiectul prevede că auditorii vor asigura ținerea evidenței măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client auditat în parte, pentru a fi prezentate, la cerere, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și/sau Consiliului de supraveghere a activității de audit. Propunerile, obiecţiile şi comentariile asupra proiectului sunt aşteptate până la 1 iunie 2018. Totodată, amintim că la realizarea misiunii auditorii vor aplica măsuri de precauție privind clienții până la inițierea relațiilor de afaceri; la efectuarea tuturor tipurilor de tranzacții ocazionale în valoare de peste 200 mii lei dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice şi în valoare de peste 300 mii lei – dacă tranzacția se efectuează prin una sau mai multe operațiuni care au legătură între ele; în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite de legislaţia în vigoare etc. NOTĂ: Organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt desemnate la nivel naţional opt autorităţi: Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei și Infrastructurii , Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.