17
10 2019
399

Auditul energetic poate deveni obligatoriu

Efectuarea auditului energetic de către companiile mari este una din măsurile prevăzute în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, autoritățile își propun promovarea obligaţiei de efectuare, o dată la patru ani, a auditului energetic obligatoriu. În acest sens, se preconizează aprobarea cadrului normativ secundar aferent obligaţiei întreprinderilor mari de a efectua auditul respectiv (Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari). Totodată, pentru realizarea acestei acțiuni va fi necesară stabilirea listei entităților care cad sub incidenţa obligaţiei de efectuare a auditului energetic, precum și acțiuni ce țin de notificarea companiilor mari cu privire la obligaţia de efectuare a acestuia. Implementarea acțiunii va fi monitorizată de Agenţia pentru Eficienţă Energetică. În plan sunt prevăzute măsuri individuale pentru mai multe sectoare: construcții, sectorul public, sectorul industrie şi al întreprinderilor mici şi mijlocii, sectorul de mobilitate și sectorul energetic. Astfel, autoritățile își propun evaluarea potenţialului de eficienţă energetică a reţelelor de gaze naturale și a reţelelor electrice, dezvoltarea programelor de consultanţă în domeniul energetic, consolidarea capacităţilor managerilor energetici raionali, evaluarea potenţialului naţional de eficienţă energetică, implementarea instrumentului de M&V a economiilor de energie (metoda bottom-up), îmbunătăţirea performanţei energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică etc. Totodată, se va pune accentul și pe promovarea utilizării vehiculelor electrice, măsura având scopul de optimizare a consumului de carburanţi în sectorul transportului rutier/ terestru. Aceasta urmează a fi finanțată din bugetul autorităţilor administraţiei publice locale pentru anii 2019-2021, bugetul proiectului „Oraşe verzi şi durabile în Moldova - Catalizarea investiţiilor în oraşe verzi şi durabile din Republica Moldova, folosind o abordare holistică de planificare urbană integrată”, inclusiv mijloacele financiare puse la dispoziţie de Fondul pentru Eficienţă Energetică, precum și din bugetul proiectului „Integrarea Transportului public zero CO2" în rutele interurbane ale Moldovei. În nota proiectului se menționează că planul de acțiuni va fi implementat atât din bugetul național în conformitate cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (pentru implementarea politicii statului în domeniul energetic fiind prevăzute 300- 400 mil. lei), din surse oferite de BERD, BIRD, BEI, BM, donatori, precum și din surse ce provin din planurile de investiții ale operatorilor în domeniul energetic și produse financiare dezvoltate de băncile comerciale locale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.