17
09 2020
1157

Auditul intern în sectorul public. Norme noi

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public (Norme), care prevede și abrogarea, odată cu intrarea în vigoare a proiectului, a Ordinul MF nr.105/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
 
Documentul a fost elaborat în scopul revizuirii și reproiectării integrale a Normelor de audit intern, eficientizării și simplificării acestora, precum și în scopul actualizării acestora conform ultimelor tendințe și evoluții în domeniul dat. Suplimentar, prin acest proiect se urmărește reglementarea doar a obligațiilor persoanelor care desfășoară activitate de audit intern și a cerințelor minime față de activitatea în domeniu.

 

Ulterior, Ministerul Finanțelor va elabora un Manual de audit intern care va conține un șir de Ghiduri practice de audit intern ce vor oferi îndrumare metodologică suplimentară asupra procedurilor ce vor fi aprobate prin proiectul propus pentru consultări publice.

 

Conform documentului, prevederile Normelor vor fi aplicate entităților publice care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme: subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie; audit intern prin asociere; audit intern pe bază de contract.

 

Proiectul stabilește că Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă de asigurare şi consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătățească activitatea unei entități publice și ajută entitatea în îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică.

 

Autorii propun ca auditul intern să evalueze procesul de guvernare a entității publice şi să ofere asigurări şi recomandări adecvate pentru îmbunătățirea acestuia; de eficacitate a procesului de management al riscurilor, oferind asigurări şi recomandări corespunzătoare pentru îmbunătățirea acestuia; excluderea posibilității de săvârșire a unor acte de fraudă şi corupție şi modul în care entitatea publică gestionează riscurile aferente; eficiența şi eficacitatea activităților de control.

 

În cadrul activității de audit intern, odată cu punerea în aplicare a Normelor, se vor desfășura următoarele tipuri de audit:

  • auditul de sistem (examinează controlul intern managerial din cadrul unui sistem, proces sau activitate, pentru a evalua eficiența și eficacitatea funcționării acestuia);
  • auditul de conformitate (verifică respectarea cadrului normativ, a politicilor şi a procedurilor aplicate şi, după caz, necesitatea îmbunătățirii activităților de control);
  • auditul financiar (evaluează funcționarea adecvată şi eficientă a activităților de control aferente sistemelor financiare);
  • auditul performanței (examinează utilizarea resurselor în cadrul unui program, funcții, operațiuni sau sistem pentru a determina dacă resursele sunt utilizate în cel mai economic, eficient şi eficace mod pentru îndeplinirea obiectivelor);
  • auditul tehnologiilor informaționale (examinează eficacitatea controlului intern managerial aferent sistemelor informaționale).

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.