13
09 2019
566

Auditul intern în sectorul public. Proiectul TWINNING, la final

Acum doi ani, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului TWINNING ”Sprijin pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, unul din vorbitori menționa că auditul intern este ca mirosul de gaz, rareori agreabil, dar poate, de regulă, să evite explozii, făcând referire la rolul auditului în asigurarea bunei activității a oricărei instituții. Ieri, 11 septembrie curent, a avut loc conferința de încheiere a programului, fiind trecute în revistă principalele rezultate. În acest context, ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a menționat că prin acest proiect s-a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea sistemului de control financiar public intern. „Realitatea ne cere să racordăm controlul şi auditul public în Republica cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE şi la cele mai bune practici internaţionale. Ne dorim, pe de o parte, să dezvoltăm capacităţi de investigaţii financiare şi, pe de altă parte, să construim un sistem cu adevărat european, bazat pe un management pe orizontală, unde deciziile ar fi luate de cei care au mai multă informație. Prin dezvoltarea sistemului de control financiar urmărim eficientizarea administrației publice, asumarea răspunderii manageriale pentru consolidarea fondurilor publice și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor, în conformitate cu practicile bunei guvernări”, susține ministrul. La rândul său, Ambasadorul Delegației UE în țara noastră, E.S.Peter Michalko, s-a referit și la unele provocări cu care s-au confruntat experții în implementarea proiectului, menționând, în primul rând, insuficiența de personal în cadrul unităților de control și audit intern din ministere și alte autorități, precum și nerealizarea reformei Inspecției Financiare. Totodată, oficialul a afirmat că, datorit proiectului, a crescut gradul de conștientizare de către personalul de conducere a necesității creării unui sistem robust de control și de audit intern, iar grupul de experți a elaborat o serie de recomandări pentru autoritățile publice moldovenești în scopul depășirii problemelor din acest sistem. Ambasadorul României, E.S. Daniel Ioniță, a menționat că recomandările adresate autorităților trebuie puse în aplicare, astfel încât să asigure depășirea întârzierilor în îndeplinirea obiectivelor asumate, inclusiv prin asigurarea cu resurse umane necesare. Conform celui mai recent raport anual consolidat prezentat Guvernului, la 1 iunie curent, 100% din autoritățile publice centrale (APC) și 94% din autoritățile publice locale (APL) de nivelul II realizează exercițiul anual de autoevaluare și raportare control intern-managerial și au semnat Declarația de răspundere managerială. Totodată, 90% din APC și 70% din APL de nivelul II au desemnat coordonatori ai sistemelor de control intern-managerial, iar majoritatea autorităților publice declară o conformare parțială a sistemelor proprii la cel național de control intern și doar 2 autorități declară o conformare integrală. Datele au fost prezentate de șeful Unității Centrale de Armonizare și liderul de proiect la nivel național, Raisa Cotorobai, care a oferit și o analiză comparativă a situației în perioada 2017-2019 în ceea ce privește situația sistemului de control financiar public intern. Spre regret, dinamica nu este una îmbucurătoare, faptul fiind condiționat, în mare parte, de reforma administrației publice și reducerea numărului de auditori interni din cadrul ministerelor. Deși unor ministere, după comasare, le-au revenit mai multe domenii de administrare, în cadrul autorităților au rămas doar câte 2 auditori, a menționat ea. Potrivit datelor prezentate, 40% din subdiviziunile de audit intern nu dispun la moment de auditori, 64% sunt formate dintr-o singură unitate de personal, în 7 din cele 9 ministere activează doar câte un singur auditor, iar în sistemul de audit intern din sectorul public activează doar 44% din auditorii care au susținut examenul de certificare. Tot în cadrul conferinței a fost prezentată o istorie de succes ce ține de implementarea sistemului de audit și control public intern, fiind vorba de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Subdiviziunea audit intern la USMF a fost creată în anul 2009 și în prezent acolo activează 4 auditori, care oferă un grad înalt de siguranță al operaţiunilor efectuate, evaluând, printr-o abordare sistematică, procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernare. Notă: proiectului TWINNING ”Sprijin pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din RM” a fost lansat în anul 2017 și a fost implementat de Ministerul Finanțelor, cu suportul consorțiului format din Biroul Federal de Administrație din Germania și Ministerul Finanțelor Publice din România. Prin intermediul proiectului au fost instruiți 15 formatori în domeniul auditului intern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.