Știri

Autogestiunea instituțiilor de învățământ. Noi aspecte ale regimului economico-financiar

Veniturile obținute de instituția de învăţământ profesional tehnic din prestarea contra plată a serviciilor educaționale nu vor fi utilizate exclusiv pentru dezvoltarea instituţiei, pentru că se propune excluderea acestei prevederi din Hotărârea nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţământ profesional tehnic. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Executivului în contextul regimului economico-financiar de autogestiune al acestor instituții de învățământ. Astfel, se propune acordarea sporului lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic și personalului didactic. La momentul actual, conform pct. 17 din Hotărârea nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, acesta este acordat personalului ştiinţifico-didactic din instituții, care deţine titlul ştiinţific de doctor, titlul de conferenţiar universitar sau cel de conferenţiar cercetător. O altă propunere este oferirea posibilității de achitare cadrelor didactice, inclusiv dirigintelui, a unui spor lunar în mărime de 15 lei per elev, pentru conducerea grupelor. În prezent, hotărârea prevede pentru această activitate majorarea clasei de salarizare cu o unitate succesivă față de cea corespunzătoare funcției de bază. Totodată, se propune ca mărimea concretă a taxei de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ profesional tehnic secundar, postsecundar, superior şi de cercetare-dezvoltare să fie calculată fără coordonarea prealabilă cu organele ierarhic superioare. În același timp, autorii vin cu inițiativa de a exclude condiția ca la oferirea spațiului de locuit în căminele instituţiei să fie necesar acordul ministerului de resort sau al fondatorului. În prezent, conform Hotărârii nr. 74/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat, elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi secundariaţii clinici familişti, precum și secundariaţii clinici străini, înmatriculaţi pe baza acordurilor bilaterale, beneficiază de spațiu de locuit în cămin doar cu acordul ministerului de resort. Proiectul poate fi consultat până la 12 aprilie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1521 vizualizări

Data publicării:

02 Aprilie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

autogestiune | institutie de invatamint | studenti | taxa | venituri | cadre didactice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon