05
10 2018
700

Autoritățile publice centrale și locale vor putea fonda parcuri științifico-tehnologice

Autoritățile publice centrale și locale, asociațiile create prin acord de asociere și instituțiile de învățământ superior vor fi în drept să fondeze parcuri științifico-tehnologice și incubatoare de inovare. Crearea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare se va efectua la decizia Guvernului, în baza documentelor de constituire depuse de către fondatori la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare într-o nouă redacție. Documentul prevede că termenul preconizat de funcționare a unui parc științifico-tehnologic nu poate fi mai mic de 10 ani. Articolul 5 din proiect reglementează documentele de constituire a parcului științifico-tehnologice și incubatorul de inovare. Astfel, pentru crearea acestora va fi nevoie de contractul de asociere, încheiat de către fondatori, declarația fondatorilor privind obiectivele parcului, copia documentelor care confirmă dreptul de folosință sau cel de proprietate asupra terenului și a altor bunuri, informația privind existența potențialului uman calificat disponibil pentru activitatea în cadrul parcului, acordul consiliilor locale privind activitatea parcului etc. Crearea și dezvoltarea infrastructurii, precum și implementarea proiectelor de inovare se vor finanța din fondul de dezvoltare al parcului sau incubatorului. Mijloacele financiare alocate din fond sunt destinate pentru creditare integrală și parțială (50%) fără dobândă a proiectelor în mărimea prevăzută de programul bugetar al fiecărui proiect în parte, compensarea totală a băncilor și altor organizații de creditare care au oferit credite proiectelor din domeniul inovării. De asemenea, mijloacele vor mai fi oferite pentru asigurarea de bunuri pentru realizarea proiectelor, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii parcului, compensarea diferenței dintre prețul de piață și cel achitat pentru serviciile prestate de către parc. Autorii consideră că legea va oferi mai multă previzibilitate pentru potențialii investitori, precum și premise pentru utilizarea mai eficientă a mijloacelor financiare publice locale pentru domeniile cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.