10
09 2021
569

Autorizaţiile de transporturi rutiere vor fi eliberate doar pentru parcul eligibil real antrenat

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, aprobat prin HG nr. 257/2017. Proiectul este elaborat în contextul modificărilor operate la Codul transporturilor rutiere și aprobării Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
 

Astfel, este propusă revizuirea mecanismelor de eliberare a autorizațiilor prin stabilirea unor noi criterii de divizare pe categorii a autorizațiilor în funcție de stocul disponibil și cererea pentru următoarea perioadă.

 

Respectiv, autorizații de categoria I sunt cele cu stoc limitat al căror disponibil asigură pe deplin cererea pentru următoarele 40 de zile calendaristice, analiza fiind efectuată prin extrapolarea datelor cu privire la eliberarea autorizațiilor, iar cele de categoria II – cele ce nu asigură cererea pentru următoarele 40 de zile. Conform normelor în vigoare, acestea asigură/nu asigură cererea pentru următoarele 20 zile calendaristice.

 

Totodată, eliberarea autorizațiilor se va efectua doar pentru parcul eligibil real antrenat, ceea ce va permite excluderea din procesul de eliberare a autorizațiilor a unităților de transport care nu sunt antrenate în trafic internațional. Potrivit documentului, parcul eligibil real antrenat constituie autovehiculele deținute în proprietate sau locațiune de un operator de transport rutier autorizat, care sunt înregistrate în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” și care, pe parcursul ultimelor 12 luni, a utilizat autorizații de transport rutier pentru un anumit stat.

 

Proiectul mai prevede excluderea obligativității de a utiliza în termen de 30 de zile de la momentul eliberării autorizaţia de transport rutier internaţional. Totodată, noul proiect menține obligația operatorului de transport rutier de a restitui autorizația în termen de 90 de zile din data eliberării în cazul neutilizării acesteia.

 

De asemenea, în Regulament vor fi incluse și prevederi referitoare la asociația profesională de profil reprezentativă, care este o asociație obștească formată din reprezentanți ai persoanelor juridice ce activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, ai cărei membri au prestat în decurs de un an un volum de servicii mai mare de 20% din volumul total de servicii transport marfă în trafic internațional.

 

 

Proiectul mai prevede că autorizațiile de transport rutier pentru anul următor urmează a fi înregistrate în perioada 20-31 decembrie a anului în curs. Totodată, anual, până la data de 15 decembrie, prin ordinul Agenției Naționale Transport Auto, în baza analizei solicitărilor pentru perioada anului de gestiune, se aprobă listele autorizaţiilor de categoria III pentru anul următor;  autorizaţiilor care urmează a fi restituite ANTA și autorizațiilor care se eliberează cu indicarea numărului de înmatriculare a autovehiculului. Pe parcursul anului, aceste liste vor putea fi revizuite în funcție de stocurile de autorizații și gradul de utilizare a acestora.

 

Lunar, până la data de 15 a lunii următoare, operatorul de transport rutier va prezenta prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport” dările de seamă privind utilizarea Carnetelor INTERBUS”.

 

Proiectul stabilește și condițiile pentru acordarea autorizațiilor pentru destinații noi. Astfel,  autorizaţiile de categoria I se vor acorda pentru fiecare autovehicul din parcul eligibil nu mai mult de o autorizaţie de transport rutier internaţional de mărfuri de același tip pentru fiecare stat. Autorizaţiile de categoria II vor fi distribuite câte o autorizație de transport rutier internaţional de mărfuri de acelaşi tip pentru fiecare stat, pentru două autovehicule din parcul eligibil. La rândul lor, autorizaţiile de categoria III se vor acorda în felul următor: câte o autorizaţie  pentru operatorii de transport rutier care deţin 1–6 autovehicule eligibile din parcul eligibil și câte o autorizaţie pentru fiecare 1-6 autovehicule eligibile suplimentare, dar nu mai mult de 5 autorizaţii – pentru operatorii de transport rutier care deţin mai mult de 3 autovehicule.

 

Potrivit documentului, în cazul utilizării fără acordul ANTA a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri eliberate cu indicarea numărului de înmatriculare al vehiculului rutier pentru alt vehicul decât cel menționat în autorizaţie, operatorul de transport rutier ar putea fi suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” din momentul constatării pentru tipul dat de autorizaţii: la prima încălcare – pe o perioadă de 1 lună, iar  pentru încălcări repetate – pe o perioadă de 3 luni.

 

Totodată, în cazul declarării repetate a pierderii, furtului sau distrugerii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri sau al utilizării autorizaţiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate şi/sau modificate, precum şi în cazul nerestituirii autorizaţiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depășirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

  • la a doua încălcare – cu 5% din numărul vehiculelor rutiere;
  • la a treia încălcare – cu 10% din numărul vehiculelor rutiere;
  • la a patra încălcare – cu 20% din numărul vehiculelor rutiere;
  • la a cincea încălcare – cu 30% din numărul vehiculelor rutiere.

 

În caz de pierdere sau furt al autorizației CEMT, operatorul de transport rutier va prezenta la sediul Agenției confirmarea de la organele de poliție unde a fost declarată pierderea sau furtul autorizației CEMT în termen de 5 zile lucrătoare, aceasta fiind înlocuită cu o autorizație din contingentul celor de rezervă pentru perioada rămasă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.