25
06 2018
1211

Autorizare de funcționare provizorie pentru două instituţii de învăţământ

În Monitorul Oficial din 22 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la acreditarea instituțională și la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de formare profesională din învățământul profesional tehnic. Aceasta vizează instituţia privată de învăţământ „Colegiul de Studii Administrative și Fiscale” și acordarea acreditării pentru instituţia de învăţământ privată „Colegiul „MondostudArt”. Astfel, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale este autorizat pentru următoarele domenii de formare profesională: Contabilitate și impozite, Management şi administraţie, Secretariat și muncă de birou, Crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale, Prelucrarea alimentelor și Sănătatea și securitatea la locul de muncă. Potrivit documentului, Colegiul Mondostud-Art şi Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale au depus la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie dosarele în vederea iniţierii evaluării externe. Prin acordarea acreditării instituţionale şi a programelor de formare profesională tehnică se asigură respectarea prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova şi a altor acte regulatorii conform cărora instituţiile de învăţământ profesional tehnic pot organiza formare profesională în cadrul programelor acreditate. Procesul de acreditare a programelor de formare profesională tehnică şi a instituţiei, dar şi rezultatele acestuia, se încadrează în limita bugetului instituţiei solicitante.Hotărârea are drept scop asigurarea calităţii în învăţământul profesional tehnic și a unui proces educaţional racordat la cerinţele europene. Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale a fost fondat în anul 2016, iar Colegiul Mondostud-Art – in anul 2001.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.