26
01 2021
508

Autorizația de antreprozit vamal va fi eliberată online

Procedura de eliberare a Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului) se va desfășura doar în format electronic, începând cu 1 februarie curent, anunță Serviciul Vamal. Cererea de obținere a actului permisiv poate fi depusă aici.La cerere vor fi anexate și actele necesare pentru prestarea serviciului:
1. Actul ce demonstrează rațiunea economică privind necesitatea înființării antrepozitului vamal (business-plan, calculul economic al eficienței depozitului, etc.)
2. Schema tehnologică de lucru elaborată și aprobată de biroul vamal în a cărui rază de activitate se află antrepozitul vamal
3. Actele care dovedesc respectarea cerințelor privind amplasarea și dotarea tehnică a antrepozitului vamal, inclusiv teritoriul aferent;
4. Poze cu imagini ce dovedesc faptul, că antrepozitul vamal este marcat cu inscripția „Antrepozit Vamal-Zonă de control vamal” în limba de stat, precum și în limbile rusă și engleză
5. Actele ce dovedesc că încăperile sau alte locuri declarate în calitate de antrepozit vamal se află la aceiași adresă poștală
6. Actele ce dovedesc că antrepozitarul va asigura supravegherea mărfurilor astfel, încât să nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal
7. Documentele confirmative care dovedesc dreptul de proprietate asupra încăperilor sau locurilor declarate în calitate de antrepozit vamal (extras de la cadastru) sau care confirmă dreptul de folosință asupra încăperilor sau locurilor declarate în calitate de antrepozit vamal (contract de arendă, comodat etc.)
8. Planul, schițe de amplasare a încăperilor destinate antrepozitului vamal.La adresa de e-mail indicată vor fi transmise toate notificările, inclusiv actul constatator de recepție al cererii, dar și actul permisiv. La prima etapă, va fi necesar ca solicitanții să obțină „Schema tehnologică de lucru elaborată și aprobată de biroul vamal în a cărui rază de activitate se află antrepozitul vamal”. Aceasta, împreună cu tot setul de acte, va fi scanată și anexată la cerere.


Autorizația de antrepozit vamal este actul permisiv ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de administrare și gestionare a antrepozitului vamal și operațiuni cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal. Sub regimul de antrepozit vamal pot fi depozitate mărfurile străine, fără aplicarea drepturilor de import și măsurilor de politică economică și mărfurile autohtone destinate exportului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.