26
10 2020
681

Autorizațiile de transport cu stoc limitat

Noțiunea de autorizații de transport rutier internațional de mărfuri de categoria I, II și III este substituită cu cea de autorizații cu stoc limitat, care sunt de orice tip, al căror număr nu asigură cererea de autorizații pentru o perioadă determinată. Criteriile de atribuire a autorizațiilor la categoria celor cu stoc limitat, termenele, precum și categoriile respective se stabilesc de către Guvern. Astfel, Executivul obține mai multă flexibilitate în cazul deficitului autorizațiilor pentru transporturile rutiere internaționale de mărfuri.
 
În Monitorul Oficial din 23 octombrie curent a fost publicată Legea nr.181 din 11 septembrie 2020 pentru modificarea Codului transporturilor rutiere (CTR)
 

 

De asemenea, Guvernul va aproba normele privind administrarea sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”, condiţiile de înregistrare în sistem, condițiile de eliberare şi de utilizare a autorizaţiilor de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri nereglementate prin CTR sau prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Totodată, prin această lege se stabilește eliberarea exclusivă a autorizațiilor de transport rutier prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei, operatorul de transport va putea să anunțe Agenția Națională Transport Auto, utilizând mijloace electronice de comunicare, cu aplicarea semnăturii electronice sau prin sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”.

 

Intervin modificări și în activitatea Comisiei CEMT. Bunăoară, numărul de membri ai Comisiei CEMT se stabileşte în funcţie de numărul de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de profil, care nu vor putea fi mai puține de două. Pentru a asigura o funcţionalitate minimă a Comisiei, în cazul în care există doar o singură asociaţie reprezentativă, în calitate de cea de-a doua asociaţie se va considera asociația cea mai apropiată de cerinţele de reprezentare. Pentru a fi incluse în ordinul de constituire a Comisiei, asociaţiile reprezentative vor prezenta actele confirmative necesare ce urmează a fi evaluate de către Agenţie şi confirmate la organul central de specialitate. Criteriile de reprezentativitate a asociaţiilor profesionale de profil şi atribuţiile secretarului Comisiei se vor stabili de Guvern.

 

Legea a intrat în vigoare la data publicării, prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.