15
06 2020
478

Avizul CCI va putea fi aplicat retroactiv

Camera de Comerț și Industrie a RM (CCI) va atesta, prin emiterea unui aviz conform procedurii stabilite de CCI, circumstanțe survenite urmare unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, acțiuni sau inacțiuni (fapte) sau altor evenimente în afara controlului persoanei, de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației debitorului, în contextul raporturilor contractuale.  Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu proiectul de lege ce propune modificarea redacției art.4 din Legea nr.393 și ține de sarcinile şi funcţiile principale ale CCI.

 Totodată, Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie va fi completată cu prevederea că eliberarea avizului nu conferă avizului Camerei forță probatorie superioară  și nu exclude admisibilitatea altor probe ale circumstanțelor menționate atestate în avizul eliberat de CCI conform regulilor de procedură, care îi sunt aplicabile după aprecierea de instanța de judecată, tribunalul arbitral sau alt organ jurisdicțional competent.

 Proiectul modificărilor conține și propunerea de aplicare retroactivă a raporturilor contractuale care să rezulte atât din contracte încheiate înainte de data intrării în vigoare a completărilor legii, cât și ulterior.

 Documentul poate fi consultat până la data de 18 iunie 2020.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.